logodreta

La Universitat estudia la influència del consum de cannabis durant l’adolescència en el desenvolupament de l’esquizofrènia

La Universitat ha iniciat un estudi per a conéixer la influència del consum de cannabis durant l’adolescència sobre el desenvolupament de l’esquizofrènia, finançat per la Fundació Alicia Koplowitz. El Departament de Biologia Cel·lular ha aconseguit una ajuda de 50.000 euros en la convocatòria actual dedicada a la investigació en psiquiatria de la infantesa i l’adolescència, la qual farà possible “l’anàlisi d’un tractament experimental mitjançant l’administració d’antagonistes de receptors cannabinoides, que limitarien els efectes de la droga sobre les neurones”, explica el director del projecte, l’investigador Juan Nácher.

L’esquizofrènia és una malaltia complexa en la qual poden influir tant factors genètics com alteracions del desenvolupament del sistema nerviós i ambients adversos durant el període adolescent. Diversos estudis han demostrat l’existència d’una relació entre l’ús de cannabis durant l’adolescència i la joventut i el risc de desenvolupar esquizofrènia. Els primers brots es donen al final de l’adolescència i durant la primera vintena d’edat.

Per aquest motiu, l’objectiu principal del projecte liderat per Juan Nácher és “avaluar els efectes d’aquest consum sobre l’estructura i la funció de l’escorça cerebral, particularment sobre les neurones inhibidores”, argumenta el professor. I per tal de desenvolupar-ho, s’emprarà un model animal anomenat de doble impacte d’aquesta malaltia psiquiàtrica, el qual combina una pertorbació del desenvolupament del sistema nerviós i una intervenció ambiental durant l’adolescència.

Nácher apunta que el model previst reprodueix alguns dels símptomes principals de l’esquizofrènia i constitueix una eina vàlida per al seu estudi experimental. L’avaluació dels efectes del consum de cannabis es desenvoluparà mitjançant el tractament durant la pubertat amb THC (tetrahidrocannabinol), la principal substància psicoactiva del cannabis. “Quan els animals assolisquen la vida adulta seran sotmesos a diverses proves de comportament i s’avaluarà l’estructura de les xarxes neuronals inhibitòries i l’expressió de molècules relacionades amb el seu funcionament. Per a explorar si es poden revertir o previndre els efectes de l’administració de THC, un grup d’animals serà tractat amb un antagonista del receptor de cannabinoides, una molècula que bloqueja la unió del THC al seu receptor”, exposa l’investigador.

Aquest estudi, el qual es durà a terme en dos anys, pretén apropar-se a l’impacte real que té el consum de cannabis sobre el cervell dels adolescents, com també si aquest exacerba els efectes adversos que es produeixen en el model d’esquizofrènia. Si es comprova aquesta premissa, “voldríem veure si el tractament amb antagonistes de CB1 constitueix una alternativa terapèutica per a pal·liar els símptomes de l’esquizofrènia, encara que siga parcialment”, conclou Juan Nácher.

El Departament de Biologia Cel·lular de la Universitat de València ha desenvolupat, durant els últims anys, estudis finançats pel Ministeri de Ciència i fundacions privades sobre les bases neurobiològiques de l’esquizofrènia, mentre que el Ministeri d’Economia i Competitivitat acaba d’aprovar-li una iniciativa de recerca. Actualment, els seus membres participen en un projecte multilateral europeu sobre aquesta temàtica. El laboratori estudia la capacitat de canvi de les neurones i les seues connexions en el cervell adult, la plasticitat estructural neuronal i com alguns d’aquests canvis poden estar darrere d’alguns dels símptomes que es manifesten en malalties psiquiàtriques com ara l’esquizofrènia o la depressió.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València