logodreta

El coneixement resisteix millor la crisi

En una època com l’actual, d’EROs, retallades, augment de les taxes de desocupació i contracció en general de l’economia, sorprén com el pes del coneixement continua creixent i aquelles rendes pagades al capital humà i en la maquinària i equips, a més de les TIC, són ja més del 55% del PIB a Espanya. És una de les conclusions d’un estudi de l’Observatori de les Activitats Basades en el Coneixement (ABACO), presentat aquest dilluns a la Fundació Universitat-Empresa Adeit i que és una petició de VLC/Campus a l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie).

REDACCIÓ. Aquestes dades d’ABACO es poden consultar en el web www.observatorioabaco.es/, on, a més de demostrar el valor del coneixement, també es posa de manifest que l’ús del capital humà més qualificat –l’ocupació dels universitaris– ha continuat creixent durant la crisi. En aquest sentit, els llocs de treball creats s’orienten cada vegada en major mesura a l’ocupació de tècnics i especialistes.

L’informe d’ABACO compara l’economia de díhuit països i demostra que si bé en el cas d’Espanya els actius basats en el coneixement han anat guanyant pes en el PIB des de l’entrada en la Unió Europea el 1986 (en aquest període s’han triplicat fins el 55%), en altres economies avançades superen el 75%. És a dir, que encara hi ha un camí a recórrer per assolir l’estat de països com ara el Regne Unit, Països Baixos i Estats Units. En aquests estats el coneixement representa entre les dues terceres i tres quartes parts del PIB, com també en altres. Corea del Sud, per exemple, lidera la intensitat en l’ús del coneixement amb més del 80% del seu PIB basat en aquest. En l’altre extrem dels països estudiats per l’Observatori se situen Austràlia, Espanya i Portugal, amb un pes del coneixement inferior al 60% del seu valor afegit.

Aquesta situació es dóna encara que des del 1995 Espanya ha sumat quatre milions d’ocupats amb estudis superiors, i entre 2000 i 2007 els ocupats amb almenys estudis mitjans cresqueren en més de 5,7 milions de persones. No obstant això, el 38,2% dels ocupats espanyols a hores d’ara només té estudis obligatoris, un percentatge que quasi duplica la mitjana de la Unió Europea dels 27 (20,8%).

Per tal que l’ús del coneixement avance en l’economia espanyola i aquesta puga igualar-se a la d’altres països europeus la clau és que hi haja transformacions en la composició de cadascun dels sectors productius, tot orientant-los cap a les activitats intensives en capital humà i tecnologia. Per a la qual cosa calen –destaca l’informe– esforços combinats en el sistema educatiu, del teixit productiu i polítiques públiques de suport.

Les dades demostren que, encara que l’expansió del sector de la construcció va impulsar durant l’última etapa el creixement d’altres actius tradicionals, no va aturar l’avanç del coneixement en els processos productius de la majoria de sectors, tant industrials com de serveis. El taló d’Aquil·les de l’economia espanyola és precisament l’aprofitament productiu d’aquest coneixement. Així, hi ha una important oferta formativa, tant universitària com d’altres tipus, però aquesta no repercuteix en la productivitat.

Una altra conclusió de l’informe és que, dins del mateix Estat Espanyol, les diferències són prou acusades, ja que els mapes de coneixement es concentren fonamentalment en unes poques zones geogràfiques, com ara Madrid i Catalunya. La Comunitat de Madrid lidera el percentatge d’ocupats amb estudis superiors, amb un 41,1%. La Comunitat Valenciana té un 26,1% en aquesta comparativa.

ABACO és un projecte realitzat per l’Ivie a petició de VLC/Campus i compta amb la col·laboració de Cotec, Fundació Telefònica i Fecyt, amb l’objectiu d’identificar i avaluar la importància que han assolit a Espanya les activitats basades en el coneixement, a més d’impulsar-les, tot això mitjançant la informació, la reflexió i l’anàlisi del seu impacte. El projecte preveu tant els aspectes relacionats amb la creació de coneixement com amb l’ús productiu i social d’aquest.

La presentació de l’Observatori va tindre lloc durant la jornada L’avanç de l’economia del coneixement a Espanya, que es va realitzar dilluns 15 d’octubre. En l’acte van participar el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo; el rector de la Universitat Politècnica de València, Juan Julià; i el coordinador institucional del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a València, José Pío Beltrán, en representació de les tres institucions que conformen VLC/Campus.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València