logodreta

L’Assemblea d’Estudiants compta ja amb un reglament intern que en garanteix el funcionament

Una imatge d’arxiu d’un Consell de Govern d’enguay. Foto: Miguel Lorenzo

El Consell de Govern de la Universitat ha aprovat durant la sessió de dimarts 27 de novembre el reglament de l’Assemblea General d’Estudiants (AGE), el màxim òrgan col·legiat i estatutari de representació, deliberació i consulta de l’estament estudiantil de la Universitat de València. Segons el document, l’AGE és la suma de “moltes veus i diferents visions, la componen els representants que aporten la seua ajuda i la seua col·laboració desinteressadament, canalitza les opinions, expressions i el treball de les i els representants d’estudiants, associacions i col·lectius estudiantils i institucions presents en la vida universitària”.

En l’Informatiu de Ràdio Universitat  de dimecres el delegat del rector per als Estudiants, Daniel González, i el president de l’AGE van parlar sobre l’aprovació del reglament i les possibilitats que s’obrin ara per a l’estudiantat. Podeu escoltar-los ací.

En el reglament es recull que “l’Assemblea General d’Estudiants té com a principals finalitats la defensa de la Universitat de València, com a institució pública al servei de les ciutadanes i ciutadans, la defensa dels drets i la cerca de la millora de les condicions de les i els estudiants a la Universitat. La consecució de la igualtat, la no discriminació per cap causa, el respecte a les diferents postures o visions, la lluita pels més desfavorits i contra les injustícies són principis que donen sentit o han de donar sentit al treball que desenvolupa tot representant d’estudiant i el treball que realitzen dins dels òrgans de representació”.

L’Assemblea General d’Estudiants es compon pels representants de l’estudiantat de cada Assemblea de Representants d’Estudiants de centre (AdR) i per l’estudiantat membre del Claustre. Actualment, el coordinador de l’AGE és l’estudiant Gabriel Salinas.

Durant la sessió també es va aprovar la Comissió Assessora Estudiantil del Consell de Govern, que estarà constituïda per un president que serà el rector, el qual podrà delegar en el delegat del rector per a Estudiants, que serà membre de la comissió en qualitat de vicepresident; el secretari, que serà una persona tècnica del Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants (SeDi); la mesa de coordinació de l’Assemblea General d’Estudiants de la Universitat de València; els coordinadors de les assemblees de representants d’estudiants (AdR) de totes les facultats i de l’escola que formen la Universitat, o persones en qui deleguen; i els representants dels estudiants en el Consell de Govern de la Universitat.

La funció d’aquesta comissió és assessorar, informar i emetre informes quan així es reclame sobre els temes que s’estimen d’interés per als estudiants. Les funcions i la naturalesa de la comissió han estat presentades pel delegat del rector per als Estudiants, Daniel González Serisola.

D’altra banda, en el Consell de Govern es va informar que la Universitat de València calcula que el 2013 aconseguirà al voltant d’un 6% menys d’ingressos que el 2012, i que haurà d’ajustar el seu pressupost retallant inversions, ajudes socials i despeses de funcionament. El gerent, Joan Oltra, va informar sobre la situació econòmica de la institució.

L’única partida que s’incrementarà considerablement serà l’aportació a les beques als estudiants, per tal de compensar la puja de les taxes. Aquesta partida s’eleva de 225.000 a 900.000 euros.

Per la seua part, la vicerectora de Professorat, Maria Vicente Mestre, va informar que el Ministeri ha presentat un recurs judicial contra la promoció de 56 places de professorat per al 2012. També la Conselleria ha paralitzat una segona convocatòria de promoció de 47 places de PDI.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València