logodreta

La Sindicatura de Greuges resol en quinze dies, de mitjana, els expedients que tramita

Carmen Carda, síndica de Greuges. Foto: Miguel Lorenzo

REDACCIÓ. L’opció lingüística continua sent el tema que suscita més reclamacions a la Sindicatura de Greuges de la Universitat de València. Així es desprén de l’informe anual d’aquest òrgan, que va ser presentat davant el Claustre el passat 7 de febrer, a càrrec de la síndica, Carmen Carda.

Aquest any acadèmic el total d’expedients tramitats ha estat de 131 (86 reclamacions i 45 consultes), que han afectat 133 persones, 59 homes i 74 dones. Per col·lectius, la distribució és la següent: 115 estudiants/es (0,18% del total d’estudiants/es), 8 PDI (0,22% del total del PDI), 6 PAS (0,34% del total de PAS) i 4 PIF (0,43% del total de PIF). Dels quals se n’han resolt 112. Dels restants, 4 van desistir de l’interés inicial de tramitació i 15 es troben en situació de suspensió fins que es resolguen les seues sol·licituds en altres instàncies. El temps de resolució de l’expedient s’aproxima als quinze dies.

La resolució dels casos tramitats ha estat favorable en 57 expedients i desfavorable en 48. L’informe complet es pot consultar en aquest enllaç.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València