logodreta

Les xarxes socials aplicades a l’educació i a la investigació

REDACCIÓ. Amb l’objectiu d’aplicar les xarxes socials als àmbits de l’educació i la investigació, el Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València ha organitzat la conferència Xarxes socials en acadèmia i investigació, a càrrec de Francisco Marco-Serrano, especialista en la matèria.

L’acte tindrà lloc dimecres 27 de març, a les 11 hores, a la Sala Ignasi Villalonga de la Facultat d’Economia, al Campus dels Tarongers. Entre altres, s’enumeraran les plataformes tecnològiques generalistes més importants, així com les xarxes socials específiques vinculades al món acadèmic i de la investigació, amb exemples concrets de l’ús i aprofitament de les xarxes en casos reals.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València