logodreta

Últims dies per a optar als 900.000 euros de les Ajudes a l’Estudi

Daniel González.

REDACCIÓ. El termini per a presentar les sol·licituds a les Ajudes a l’Estudi pròpies de la Universitat finalitza el 13 d’abril. Es tracta d’una convocatòria de la Delegació per a Estudiants de la Universitat de València, que es fa a través del Servei d’Informació i Dinamització per als Estudiants (SeDI), la qual enguany té una dotació de 900.000 euros, davant dels 225.000 euros de la convocatòria anterior.

En aquest sentit, el delegat del rector per a Estudiants, Daniel González, ha destacat el següent: “Els requisits econòmics són els mateixos que la beca de la Generalitat, les ajudes apleguen a més gent que la del Ministeri i els requisits acadèmics estan per davall del que es demana per part de la Generalitat. De tal manera que, per exemple, en el cas d’Humanitats, el Ministeri demana un 90% dels crèdits aprovats el curs anterior, la Generalitat un 85% i la Universitat un 80%. Per tant, nosaltres admetem més estudiants amb els requisits establits en la convocatòria”.

Els destinataris de les beques han de cursar estudis oficials de grau, màster universitari, diplomatura, llicenciatura o enginyeria en centres propis de la Universitat de València, i no poden ser beneficiaris, simultàniament, ni de les beques que concedeix amb la mateixa finalitat el Ministeri d’Educació ni de les de la Conselleria d’Educació.

La iniciativa de la Universitat d’incrementar la quantia de les ajudes parteix d’un objectiu solidari: “Des de la Delegació per a Estudiants estem tractant amb alumnat que té situacions complicades per a continuar els estudis. Estem intentant que no els deixen i trobar una solució de manera que la Universitat es faça corresponsable amb ells de la situació per tal que puguen continuar estudiant”.

La dotació econòmica de les ajudes cobreix la major part de les taxes de la matrícula, entre el 80% i el 96%, en funció dels estudis. El termini per a presentar les sol·licituds acaba el 13 d’abril a les 23:59 hores i els tràmits es fan des d’ENTREU, la seu electrònica de la Universitat de València. Els requisits econòmics i acadèmics íntegres es poden consultar fent un clic ací.

Podeu escoltar el testimoni d’alumnes i del delegat del rector per a Estudiants, Daniel González, en el programa Caleidoscopi de Ràdio Universitat, fent clic ací. En general, els representants de l’alumnat han valorat positivament aquesta mesura. Així, Laia Mas, del BEA, assenyala que per falta de recursos hi ha alumnes que han hagut de deixar els estudis: “Una companya nostra ha hagut de deixar-se la carrera i també estan els casos de la gent que havien rebut la beca de la Generalitat i enguany els l’han denegada. És de veres que la Universitat els ha ajudat, a la majoria d’ells, i això ens ha semblat molt bé”.

Rubén Ramírez, de Campus Jove, diu: “Valorem positivament la convocatòria d’Ajudes a l’Estudi. Hem treballat activament en la comissió que les ha elaborades i suposarà que al voltant de huit-cents estudiants podran beneficiar-se d’aquestes ajudes. Per tant, minimitzaran els efectes de les retallades en beques tant de la Generalitat com del Ministeri”.

Gerard Martínez (A Contracorrent) completa l’aportació: “És una tasca molt important la que està fent el SeDI, perquè a manera de remei està cobrint una sèrie de necessitats primàries a l’educació i garanteix que molts estudiants que no poden accedir a les beques del Ministeri ni de la Generalitat puguen continuar cursant els seus estudis. Pensem que s’ha de buscar un altre tipus de solucions i que s’ha de garantir l’educació universal i gratuïta”.

Des de l’Asociación Valenciana de Estudiantes Universitarios (AVEU), Alejandro Gómez ha apuntat: “Nosaltres no tenim constància de cap estudiant que haja hagut de deixar d’estudiar per no haver pogut fer front al pagament de les taxes. No obstant, el Rectorat es va comprometre a buscar solucions si algun estudiant no les podia afrontar”.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València