logodreta

Clara Martínez: “No vaig tindre les mateixes oportunitats que altres per ser dona i jove”

Clara Martinez.

PAU SERRANO, LAURA ROJO-UNITAT D’IGUALTAT. Clara Martínez Fuentes, vicerectora de Sostenibilitat, Planificació i Campus, es va incorporar a la Universitat de València l’any 1984 com a estudianta de Ciències Empresarials. Des dels seus inicis participa de manera activa en la vida universitària, en la Junta de Centre, en associacions universitàries…, la qual cosa li permet conéixer ràpidament el funcionament de la institució.

En acabar els estudis s’adona que no té les mateixes oportunitats que altres persones, i és conscient que darrere hi ha un motiu especial: “Ser jove i ser dona”. Tot i així, després de l’experiència laboral fora de la Universitat decideix accedir-hi de manera professional. “Vaig començar com a ajudant, després els cursos de doctorat i la presentació de la meua tesi, ajudant doctor… i així fins professora titular”. Clara Martínez Fuentes és PDI Titular d’Universitat de Direcció d’Empreses a la Facultat d’Economia.

Actualment ocupa el Vicerectorat de Sostenibilitat, Planificació i Campus, un vicerectorat amb tasques i funcions ben diferents. Com ella explica, “les funcions d’aquest vicerectorat són diverses. En primer lloc, portem el Servei de Prevenció i Medi Ambient, on en l’àrea de prevenció de riscos laborals treballem aspectes de salut laboral, higiene, seguretat i psicosociologia. Una altra funció és la cura del medi ambient, com ara el reciclatge, el comerç just… D’altra banda, també ens ocupem del Pla Estratègic, el control de les fases d’infrastructures, el Campus d’Excel·lència, l’òrgan de contractació, la bústia de queixes, suggeriments i felicitacions… I l’anàlisi de les dades tema en el qual el Servei d’Anàlisi i Planificació treballa i on ens fixem molt en la variable sexe, temes que es treballen en aquest servei i a l’Oficina de Polítiques d’Excel·lència”. I és que el vicerectorat que ocupa Clara Martínez incorpora de manera transversal el principi d’igualtat en la seua política.

Clara Martínez recorda que en iniciar els estudis la presència de dones a la facultat era molt menor tant en el personal docent i investigador com en classe, “però això ha evolucionat i en l’actualitat la diferència entre dones i homes és mínima tant als departaments com en l’estudiantat, inclús podríem dir que hi ha més dones”.

És conscient que treballar a la Universitat de València facilita la conciliació de la vida personal, familiar i laboral: “És prou fàcil triar els horaris per a coordinar-se, tant en l’àmbit de la docència com en la investigació. A més, hui en dia comptem amb un altre avantatge, les noves tecnologies”.

infouniversitat © 2022 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València