logodreta

La Universitat assessora en matèria jurídica, psicològica, sexològica i psicoeducativa

REDACCIÓ. Estar informat sobre qüestions que van més enllà de les estrictament acadèmiques però que són part important de la vida de l’estudiantat és un poc més fàcil a la Universitat. El Servei d’Informació i Dinamització ha renovat la imatge de les dues assessories que ofereix a estudiants i estudiantes en matèria jurídica, psicològica, sexològica i psicoeducativa.

Es tracta d’una aposta per millorar la qualitat educativa de la institució acadèmica, a través de l’orientació personalitzada en temes importants i sensibles, que poden afectar el rendiment acadèmic i la qualitat de vida de l’estudiant o estudianta.

Així, l’Assessoria Universitària Jurídica, de la mà d’una llicenciada en Dret i advocada amb experiència i formació, orienta i dóna informació sobre les vies legals per a superar un conflicte. Aquesta assessoria pot servir per a conéixer els drets de l’alumnat, també els seus deures com a ciutadans davant les administracions, com a consumidors o com a treballadors. També posa a l’abast de la persona interessada informació per a fer un escrit, un recurs, redactar un contracte o omplir una sol·licitud.

Les qüestions sobre les quals tracta l’Assessoria Universitària Jurídica són dret administratiu (reclamacions i recursos davant les administracions públiques), nacionalitat i residència, temes laborals (contractes de treball, modalitats de contracte, seguretat social, acomiadaments, prestacions per atur), arrendaments (problemes derivats dels lloguers o compravenda d’habitatge, Llei d’arrendament urbà, responsabilitats i drets de l’arrendatari i de l’arrendador), o defensa del medi ambient. L’advocada que se n’encarrega també orienta sobre qüestions de dret penal (agressions, accidents de trànsit…), fiscal o separacions (pensió de manutenció). El servei és completament gratuït i només cal presentar el carnet de la facultat o escola. L’assessoria té un horari fix per atendre les preguntes de l’estudiantat, tot i això és convenient demanar prèviament per telèfon data i hora. Això assegurarà una millor atenció per part de la responsable del servei.

D’altra banda, l’Assessorament Psicològic, Sexològic i Psicoeducatiu tracta qüestions que poden provocar ansietat, depressió o dubtes a l’estudiantat, com ara qüestions de caire sexual o de parella. També s’hi poden tractar aspectes relacionats amb l’estudi (estratègies per a la millora del rendiment acadèmic, adquisició de bons hàbits i planificació i organització de l’estudi), o qüestions com ara el foment de l’autoestima i la motivació i l’adquisició d’estratègies per a la pressa de decisions. Aquesta assessoria és duta per persones especialitzades en psicologia clínica, amb formació en sexologia i pedagogia i amb experiència i formació per assessorar l’alumne o alumna, orientar, donar informació i en general donar suport psicològic. Es tracta, igualment, d’un servei gratuït.

Pots obtindre més informació sobre aquests serveis accedint a aquest enllaç

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València