logodreta

Rafael J. Martínez Durá, nou director de l’Institut de Robòtica

Rafael Javier Martínez Durá.

REDACCIÓ. El professor i investigador Rafael Javier Martínez Durá és el nou director de l’Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC) del Parc Científic de la Universitat de València. Els reptes de Martínez Durá per als tres pròxims anys són, segons ha declarat: “Impulsar el reconeixement acadèmic de la transferència tecnològica amb empreses privades, continuar amb el nivell de desenvolupament tecnològic i innovació que realitza l’IRTIC (l’any 2012 ja va assolir un pressupost de 2.854 milions d’euros) i, finalment, incrementar els projectes d’investigació bàsica”.

Segons explica Martínez Durá en una entrevista a Ràdio Universitat, concretament en el programa En xarxa, la principal activitat que es du a terme a l’IRTIC és la transferència. “La nova direcció suposarà una continuïtat. Tenim una forma de funcionar prou horitzontal, i les línies d’investigació continuaran sent les mateixes. El meu interés és intentar que es reconega més la transferència per part de la Universitat, i, en contrapartida, fer que es treballe més en investigació bàsica”, ha destacat el nou director de l’Institut de Robòtica.

Així, els últims cinc anys “només en iniciatives privades amb empreses i administracions hem participat en més de tres-cents projectes, els quals suposaran uns ingressos aproximats d’uns 17,8 milions d’euros”, explica Rafael Martínez Durà, qui considera que aquesta tasca de transferència “produeix, sens dubte, quantiosos beneficis socials i, en conseqüència, és prioritari continuar motivant els nostres investigadors per a poder seguir aquest ritme, com molt bé es descriu en una de les accions que planteja el Pla Estratègic de la Universitat de València 2012-2015”.

L’IRTIC acull diversos grups d’investigació que col·laboren entre ells per afrontar, amb el màxim nivell d’excel·lència, un conjunt d’objectius comuns com ara la investigació, la transferència i la formació en els camps de les comunicacions, gràfics avançats, simulació i tecnologies de la informació aplicades al transport, la formació i el desenvolupament industrial, entre altres. El grup ARTEC centra les seues activitats en la realitat virtual, la realitat augmentada i el desenvolupament d’entorns immersius i de simulació, mentre que el GSIC (Grup de Sistemes d’Informació i Comunicacions) focalitza la seua investigació en el desenvolupament de solucions a mida a través de la investigació aplicada en l’àrea de les telecomunicacions, principalment en el camp de xarxes sense fil de comunicacions i sensors.

Per la seua banda, el LISITT (Laboratori Integrat de Sistemes Intel·ligents i Tecnologies de la Informació en Tràfic) desenvolupa les seues activitats investigadores en temes relacionats amb els sistemes intel·ligents de transport (ITS), el disseny de bases de dades, webs semàntiques i la seguretat, privadesa i protecció de dades.

 

Simulació i modelatge

Finalment, el LSyM (Laboratori de Simulació i Modelatge), el director del qual és el professor Martínez, és un grup d’investigació l’activitat del qual se centra en el desenvolupament i la integració de simuladors d’entrenament d’operadors de maquinària portuària, d’obra civil i altres vehicles. “Estem orgullosos de representar la nostra Universitat a través de la transferència tecnològica, ja que comptem amb simuladors a Espanya i diversos països de Sud-amèrica, com ara Brasil, Argentina, Colòmbia, Equador, Panamà i Mèxic”, afegeix el nou director de l’IRTIC.

Martínez Durá, que forma part de l’IRTIC des del 1994, és llicenciat en Informàtica de Sistemes Físics per la Universitat Politècnica de València (1991) i doctor en Enginyeria Informàtica per la Universitat de València (1997). Actualment és professor titular de l’Àrea de Coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors i imparteix classes en titulacions i màsters de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries (ETSE), en assignatures relacionades amb els Sistemes Operatius, els Sistemes Tolerants a Fallades i la Computació Gràfica.

Més informació: http://irtic.uv.es.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València