logodreta

La formació en igualtat i la incorporació de dones joves del PDI a la gestió i govern, nous reptes a la Universitat

Rosa Marín.

PAU SERRANO, LAURA ROJO-UNITAT D’IGUALTAT. Rosa Marín Sáez inicia la seua relació amb la Universitat de València com a estudianta de Ciències Químiques, uns estudis que va acabar l’any 1977. Un any després va ser contractada com a ajudant al Col·legi Universitari de Castelló, adscrit en aquell moment a la Universitat de València, alhora que realitzava la seua tesi. Així va encetar la seua carrera professional com a docent i investigadora a la Universitat fins arribar a catedràtica de Química Analítica. Des d’aleshores, com ella mateixa explica, “he combinat tant la gestió com la investigació a la Universitat i he ocupat diversos càrrecs, com ara directora del Departament de Química Analítica, vicedegana i degana de la Facultat de Farmàcia, i actualment vicerectora de Postgrau”.

Rosa Marín considera que les funcions del vicerectorat que dirigeix són complexes: “És un dels més recents i està sotmés a molts canvis legislatius com ara la incorporació dels nous plans d’estudi i el control regulatiu dels màsters”. Com ella explica sobre l’estudiantat de postgrau: “Es tracta d’una població diferent a la de graus, població adulta, procedent de diversos països (18% de l’estranger) i sobretot amb una situació personal diferent a l’estudiantat de grau, ja que treballen, tenen obligacions familiars, professionals…”. Tot plegat ha fet conéixer a Rosa Marín la Universitat de València a un altre nivell.

Com a docent a la Facultat de Farmàcia és conscient del grau de feminització d’aquests estudis, amb un 80% d’estudiantes, i de com de diferent era la situació en la seua època, on no es manifestava aquesta diferència.

La vicerectora de Postgrau reflexiona també sobre la diferent promoció professional del PDI masculí i femení. “Una de les dificultats és que els homes arriben abans a tindre la promoció professional. Si les dones tenen majors qualificacions, per què això no suposa una promoció professional i projecció laboral?”.

Des del Vicerectorat de Postgrau es fan anàlisis i reculls de dades de l’estudiantat que tria continuar els estudis de màster o que elegeix la Universitat per a fer postgraus. Un dels aspectes cridaners i que té relació amb la mobilitat i les diferències per gènere “són les dones, que majoritàriament accedeixen a les ajudes i beques de mobilitat, són més decidides a l’hora de prendre decisions, d’anar-se’n fora, presenten menys dubtes….”.

Com a part integrant de la Comissió Redactora del I Pla d’Igualtat, de la qual se sent molt satisfeta, llança algunes recomanacions en relació amb el II Pla d’Igualtat en què s’està treballant actualment: “La formació en igualtat per a tots els membres de la Universitat i la incorporació de professores joves, que siguen més participatives, en els òrgans de gestió i de govern”.

 

infouniversitat © 2022 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València