logodreta

Silvia Barona Vilar, vicerectora de Comunicació i Relacions Institucionals: “Mai no m’he sentit quota, però sóc conscient que hi ha àmbits en els quals o posem quotes o les dones no arriben”

PAU SERRANO. UNITAT D’IGUALTAT. Silvia Barona accedeix a la Universitat de València com a estudianta de Dret i prompte se sent atreta tant per la docència com per la judicatura. Realitza els cursos de doctorat, la tesina i per al període d’elaboració de la tesi doctoral sol·licita una beca d’investigació, en un moment en què no era gens fàcil marxar fora de la Universitat becada. Se’n va a Alemanya durant any i mig per a fer la tesi doctoral i a continuació aconsegueix la titularitat a la Universitat.

Silvia Barona reconeix que la seua trajectòria fins la titularitat no ha estat definida per la desigualtat, tot al contrari, ha comptat amb oportunitats per a desenvolupar-se. Tanmateix, el camí fins la càtedra que va guanyar l’any 1998 va ser molt més complex. Com ella mateixa explica: “Sí que vaig tindre la sensació que com a dona tenia un handicap, i sí que vaig sentir la discriminació. Recorde una anècdota quan un dels membres del tribunal em va dir: “Usted tiene una voz muy bonita, ¿por qué no se dedica a ser locutora de televisión?”.

Quan inicia els seus estudis de Dret a la facultat ja hi ha una presència de dones notable, tant en el professorat com en l’estudiantat. I és que la Facultat de Dret és un dels centres on més equilibri per sexe hi ha amb una major presència femenina. De fet, segons fonts del Recull de Dades Estadístiques del SAP, a la Facultat de Dret el 55% és estudiantat femení davant el 45% masculí.

Tot i que l’estudiantat femení en Dret té major presència, Silvia comenta que això no ha suposat que més dones decidiren accedir al PDI i quedar-se a la Universitat. Les dones s’han decantat en els últims anys “per una opció més còmoda com ha estat preparar una oposició per accedir a la Fiscalia, al Registre de la Propietat, als jutjats, on la visibilitat de les dones ha augmentat moltíssim”. La Universitat, com ens conta, no té horari.

De fet, el vicerectorat que dirigeix és molt divers, volàtil i potser és el que manté una relació més estreta amb la resta de membres de l’equip rectoral: vicerectorats, Secretaria General… Allò que depén exclusivament del seu vicerectorat és l’altaveu de la comunicació de la Universitat: el Gabinet de Premsa, InfoUniversitat, MediaUni, TAU, Unitat Web Màrqueting, així com les relacions institucionals i els convenis que se signen, “la comunicació i la projecció de la Universitat a l’exterior”.

Reconeix que cal continuar treballant en el Pla d’Igualtat a la Universitat i que fins ara ha estat una eina molt important sobretot perquè ha suposat un canvi de mentalitat en les dones. Silvia Barona és conscient que hi ha dones que pateixen una autorestricció que els ha fet limitar-se a l’hora d’accedir a ser directores o assumir càrrecs. Una autorestricció, però, que també ha canviat en els últims anys, i a la Universitat hi ha clars exemples de dones al capdavant de centres, serveis i departaments. “Tot i que mai no m’he sentit quota, sóc conscient que hi ha àmbits en els quals o posem quotes o les dones no arriben”, afirma.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València