logodreta

Present i futur de la igualtat de gènere a les universitats

CARMEN TOMÁS JUAN. UNITAT D’IGUALTAT. La setmana passada es va celebrar a la Universitat de Granada la VI Trobada d’Unitats d’Igualtat de les Universitats Públiques Espanyoles. Durant els dos últims mesos les dates de la reunió havien estat variant en funció dels esdeveniments sociopolítics que es donaven al país i concretament a les universitats, però per fi es van consolidar, 23 i 24 de maig, a Granada.

Les Trobades de les Unitats d’Igualtat tenen una doble vessant que és important assenyalar. D’una banda, els temes a treballar que cada any tenim totes damunt de la taula i que ens interessa pensar i reflexionar juntes. D’una altra, ratificar la Xarxa de les Unitats com a organismes estables de gestió de polítiques d’igualtat en totes les universitats, organismes que formen part de l’estructura organitzativa, la de cadascuna de les universitats, però, a més, conjuntament tenim una “veu” davant d’aquelles qüestions que afecten de manera general les dones i particularment les dones universitàries.

Les companyes de Granada, amb esforç i mèrit, han aconseguit en aquests temps tan difícils, amb finançament de la Junta d’Andalusia, de la Unió Europea i de la mateixa Universitat de Granada, oferir-nos dos dies de treball amb comoditat, més el que a cadascuna li va costar arribar i tornar des de Granada al seu lloc d’origen, en un entorn universitari de màxima audiència.

La sessió d’obertura amb les autoritats no va poder ser més completa: el rector, la delegada del Govern i la mateixa directora de la Unitat d’Igualtat. Després Miguel Lorente ens va posar davant de la realitat. Volem una universitat d’igualtat en una societat que s’assente en el postmasclisme, definit com aquelles formes de tolerància aparent de la igualtat entre dones i homes que condueixen a postures menys evidents, més ocultes, però no per això menys perilloses i portadores d’un pensament maquiavèl·lic sobre l’androcentrisme dominant.

Els protocols sobre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe continuen sent motiu de treball i de posada en comú. No solament el seu contingut, també la capacitat d’engegar-los, la seua utilització correcta tant per aquelles persones que denuncien els fets com per les que han d’elaborar informes i propostes. La sessió de treball va ser intensa i li dedicàrem bona part de l’horari, incloent-hi part del dinar.

La sessió de treball de vesprada la dedicàrem a contrastar les diverses estructures de les Unitats d’Igualtat. Vam comprovar amb satisfacció que totes per fi teníem ben clares les funcions que han de tindre les Unitats/Observatoris/Oficines, segons el nom que se’ls haja donat en cada universitat, però ja desconnectades orgànicament dels Instituts d’Investigació sobre la Dona o d’estudis “feministes”, amb els quals es manté la necessària comunicació i col·laboració i amb els quals ens recolzem en els treballs d’investigació necessaris per a implementar les mesures d’igualtat. I igualment aquests compten amb les Unitats d’Igualtat per a aquelles qüestions en les quals podem ser-los d’utilitat, pràctiques de màsters sobre igualtat, gènere, investigacions concretes sobre la posada en marxa de Plans d’Igualtat, etc.

La següent sessió va posar de manifest que totes les Unitats valoràvem positivament l’existència de RUIGEU (Xarxa d’Unitats d’Igualtat i Gènere per a l’Excel·lència Universitària), la qual és gestionada des del Centre Dolors Piera de la Universitat de Lleida, però que és necessari alimentar i mantindre amb l’esforç de la resta d’Unitats. Es va acordar trobar una forma d’associació que ens permeta finançar la xarxa mitjançant una quota anual per universitat, la qual cosa ens permetrà tindre una persona encarregada en exclusiva del seu manteniment. En aquest temps la rapidesa de la comunicació i la possibilitat de la immediatesa de la informació a través de la xarxa són dues qüestions que totes les vam veure fonamentals.

Després d’aquest intens dia de treball que acabà a les 20:30 hores, les companyes granadines ens havien preparat una sorpresa realment preciosa, una visita nocturna a l’Alhambra. No tinc paraules. De dia és bonica, però de nit i, a més, amb lluna plena… va ser el millor colofó per a un dia intens i satisfactori.

El divendres al matí, a pesar de la visita nocturna i algunes copes en el camí de baixada, puntualment es va donar començament a la jornada a les deu del matí, com estava previst. La primera sessió de treball va resultar interessantíssima i molt il·lustrativa. La Diputació de Granada treballa amb pressupostos amb perspectiva de gènere, no en tots els seus programes pressupostaris, però sí en la majoria. Ha estat un procés lent de convenciment que ha comptat amb el suport dels responsables polítics de la institució i de la Junta d’Andalusia. La professora Paula Rodríguez, de la Universitat Pablo Olavide, ens exposà el seu projecte d’investigació que porta a terme junt amb la Universitat de Mòdena. L’experiència l’estudien a través de la pràctica en l’administració provincial de Bolonya i de la regió Emilia Romagna. Aquesta alternativa, molt interessant d’estudiar, podria ser fàcil de contactar per la nostra Unitat i veure la possibilitat d’organitzar una jornada concreta sobre això, en el moment que siga possible.

La Taula de Conciliació i Corresponsabilitat va posar de manifest la necessitat d’un programa conjunt de PDI i PAS en cadascuna de les universitats. Sevilla va contar la seua experiència, per la qual ha estat premiada. Si bé, a més de conciliació hi ha una barreja considerable de serveis socials que, ni en el nostre cas ni en el de la majoria de la Unitats presents, no entrarien en l’àmbit de les seues competències.

Totes les presents vam estar d’acord a redactar un manifest a favor de la llibertat sexual de la dona i en contra de la modificació de la Llei de l’Avortament. Salamanca prepararà un esborrany i, mitjançant la xarxa amb les correccions pertinents, es farà públic.

Donada la situació de liquiditat econòmica que es dóna en la majoria de les universitats, no es va tancar el compromís del lloc de celebració de la pròxima trobada. Si les coses milloren, la Universitat de València podria fer-se càrrec de l’organització, i comptaria amb la col·laboració de la Universitat Jaume I i la Universitat d’Alacant.

Les jornades van acabar amb la visita al magnífic edifici de l’Hospital Reial, hui seu del Rectorat de la Universitat de Granada.

Volem donar les gràcies a la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Granada, a les tres persones que hi treballen, més a totes aquelles que desinteressadament han col·laborat en les jornades i a totes les universitats assistents, un total de trenta-quatre, per les seues aportacions i el bon treball realitzat.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València