logodreta

Carmen Castro defén un canvi de model econòmic basat en la igualtat de gènere

 

D’esquerra a dreta: Concha Martínez, coordinació Escola María Moliner,
Carmen Castro, ponent de la conferència, i Carmen Tomás, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València.

MAGDA R. BROX. “Cal canviar el sistema, perquè l’objectiu principal no és el creixement sense més, una dinàmica que ha inspirat les polítiques públiques després de la segona guerra mundial, sinó configurar un nou sistema harmònic en què totes les vides, les de dones i homes, tinguen el mateix valor, un sistema sostenible de vida i d’equivalència humana, que permeta que la societat siga representativa i inclusiva de totes les persones”. L’economista, investigadora i ciberfeminista Carmen Castro va reivindicar un canvi total del sistema durant la conferència titulada Economia de la igualtat, que va impartir al Centre Cultural La Nau en el marc de Claustre Obert, l’espai de reflexió de la Universitat de València i El País.

La professora de l’Escola María Moliner, coorganitzadora de l’acte, va subratllar la necessitat “d’un canvi de model fora de l’economia de mercat” perquè en temps de crisi econòmica (“d’estafa econòmica”, va matisar) les diferències de gènere s’aguditzen. L’autora de nombroses propostes de polítiques d’igualtat va destacar que l’actual conjuntura econòmica “ha incrementat el treball no remunerat de les dones”, perquè són elles les que es responsabilitzen de l’atenció de familiars quan els serveis públics d’atenció ciutadana no els atenen.

Per a tindre una economia basada en la igualtat, Castro planteja desmantellar aquest sistema i construir-ne un de nou, perquè el sistema igualitari, segons l’especialista, no serà possible amb reformes parcials de les polítiques neoliberals. L’economia feminista aporta la importància d’eliminar la divisió social del treball tant en l’ocupació remunerada com en la no remunerada, però aquest nou sistema ha d’estar regit per “nous valors i criteris d’equilibri, sostenibilitat, solidaritat, cooperació i repartiment just de la riquesa”. I en tots els àmbits, va insistir.

Unes claus socials, ecològiques, de creixement, de democràcia participativa i de construcció d’aliances per a subsistir aquesta realitat quotidiana, que recorden molt els valors de Christian Felber, el creador del concepte d’Economia del Bé Comú (EBC), qui també va estar present en el cicle de debats de Claustre Obert el passat mes de febrer.

A més de reivindicar un nou model econòmic que incorpore la perspectiva feminista, Castro, en un discurs farcit de citacions a dones referents per al feminisme, com ara Rosa Luxemburg i Concepción Arenal, va puntualitzar que la dona té drets intransferibles, com ara “decidir sobre les seues vides i la seua maternitat”, davant “la negació sistemàtica” d’aquets drets en els últims temps.

Carmen Castro va estar presentada per Carmen Tomás, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València, qui va destacar la singularitat d’aquest Claustre Obert pel tema de debat i, sobretot, perquè representava la cloenda del Seminari per a l’apoderament de la dona jove: apoderades, que organitzaven l’Escola María Moliner i la Fundació Horta Sud, el qual va reunir durant una setmana representants d’Espanya, Romania, Lituània, República Txeca, França, Jordània, el Marroc, Líban, Tunísia i Egipte.

infouniversitat © 2022 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València