logodreta

La Universitat estalvia de manera sostenible

Clara Martínez.

REDACCIÓ. Els consums d’aigua, llum i gas a la Universitat de València, la rebaixada en la factura telefònica en l’última adjudicació del servei en més d’un 70%, o la compra centralitzada de paper certificat ambientalment són alguns dels indicadors de la política d’estalvi econòmic i mesures sostenibles aplicades per la institució acadèmica els últims anys. Clara Martínez, vicerectora de Sostenibilitat, Campus i Planificació, explica el camí recorregut, que ha permés estalviar milions d’euros, i les pròximes iniciatives.

“Podem parlar d’una rebaixa del vint, trenta, quaranta o inclús en alguns serveis del cinquanta per cent de la factura econòmica per a la Universitat durant l’últim any, any i poc”, ha destacat la vicerectora. Aquesta davallada té conseqüències mediambientals, a més de les pròpiament econòmiques, com ara pagar menys quilovats de llum o l’ús d’una menor quantitat de metres cúbics d’aigua, per posar-ne dos exemples, o utilitzar cotxes menys contaminants.

Les mesures d’estalvi aplicades afectaran tota la institució i van des de la contractació de serveis a la baixa; l’adquisició centralitzada de material d’oficina; l’ús dels vehicles elèctrics, primer en el desplaçament de persones i després per al correu intern de la Universitat; o millores en la il·luminació i les instal·lacions tèrmiques. Les mesures enumerades es troben en el marc de la iniciativa Campus Sostenible que impulsa el vicerectorat que dirigeix Clara Martínez.

Tot i que la vicerectora no vol donar una xifra concreta de l’estalvi que ja s’ha produït, perquè és molt difícil de quantificar, es pot parlar de “milions d’euros”. No obstant, Clara Martínez aclareix que l’objectiu és ajustar la despesa econòmica basant-se en un criteri de sostenibilitat. Per exemple, aspectes com ara la centralització del paper comportaran per a la Universitat, només en deu mesos, una reducció en la despesa de 120.000 euros, però a més s’utilitzarà un paper amb fibra i reciclat que reuneix les característiques mediambientals adequades.

Energia

Pel que fa als consums d’energia, una eina fonamental per a conéixer els consums que hi ha, a quines hores, en quins serveis, ha sigut instal·lar aparells de telemesura. La Universitat té una superfície de 697.036,29 metres quadrats, segons les dades facilitades a InfoUniversitat pel Servei Tècnic de Manteniment, i a més la situació de partida era que hi havia campus sencers que nomes tenien un comptador. “Estem intentant que en tots els edificis hi haja un aparell de telemesura que ens indique el consum a cada hora. Tenim informació del que es consumeix a la nit, caps de setmana… Quan tinguem una visió d’uns mesos podrem treballar amb els centres. Si hi ha un consum elevat en uns determinats moments que no és normal, esbrinarem els motius i quan ho tinguem clar podrem posar en marxa mesures per a reduir el consum”, diu Clara Martínez.

En aquest sentit, Miquel Bolinches, enginyer industrial del Servei Tècnic de Manteniment, ha destacat que amb la telemesura “hem pogut detectar aquells edificis o usos més ineficients. Després les actuacions han seguit la filosofia de ‘tota pedra fa paret’. És a dir, que s’han fet un seguit de xicotetes intervencions que sumades han començat a donar fruit. En general, han estat la conscienciació dels usuaris i la reforma d’instal·lacions d’il·luminació (canvi a làmpades més eficients i muntatge de sensors de presència i llum natural)”.

El Servei de Prevenció i Medi Ambient i el Servei Tècnic de Manteniment estan duent endavant aquestes mesures de la mà del vicerectorat.

Un altre aspecte important en l’apartat energètic ha sigut reduir el consum energètic no necessari dels ordinadors, concretament quan es deixaven en stand by o quedaven encesos durant llargs períodes. Per a solucionar-ho s’han col·locat dos pilots d’apagat automàtic dels ordinadors, de manera que quan no s’estan utilitzant durant un temps automàticament s’apaguen i no consumeixen. També s’està intentant que es treballe en remot, la qual cosa permetria utilitzar un ordinador diferent al propi i aquest fet faria estalviar en la compra de nous computadors.

A aquestes accions cal afegir els tancaments totals d’edificis que començaren en l’estiu del 2011, en períodes com vacances de Pasqua (abril), estiu (agost) i Nadal (gener); o una altra mesura com ara tallar l’aire condiciona a les 17 hores, llevat dels llocs on siga imprescindible (laboratoris, animalaris…).

Les dades que aporta el Servei Tècnic i de Manteniment de la Universitat en matèria de consums d’aigua, llum i gas durant el mateix període dels anys 2012 i 2013 aporten la informació d’una disminució del consum fruit de les polítiques energètiques esmentades. Per exemple, en energia els quatre primers mesos del 2012 es va mesurar la despesa de 14.951.353 quilovats en el conjunt de la Universitat, i en el mateix període del 2013 14.341.660 quilovats, un 4,08% menys. Pel que fa al consum d’aigua, són 80.166 metres cúbics en els quatre primers mesos del 2012, mentre que en el mateix període del 2013 la despesa ha sigut de 74.827 metres cúbics, un 6,66% menys.

Únicament un però: l’augment del consum de gas. Segons Miquel Bolinches, “pot vindre per dos camins. El primer és que hem substituït totes les calderes de gasoil que teníem per gas. El segon és que de moment no hem fet cap intervenció per a estalviar consum de gas, com s’ha fet fins ara amb les instal·lacions elèctriques”. Per aquest motiu la Universitat té previst començar a instal·lar plaques solars per a produir aigua calenta.

Vehicles elèctrics

Un altre aspecte pel qual s’aposta des de Campus Sostenible i Campus d’Excel·lència és el treball amb els vehicles elèctrics, amb l’objectiu de tractar de reduir el consum energètic amb l’eliminació de la gasolina. En aquest sentit, ja hi ha un projecte amb el Parc Científic, “i possiblement després de l’estiu començarem a experimentar, amb el trasllat de persones que es mouen pels campus, a través d’aquests vehicles”, ha dit Clara Martínez. La institució acadèmica ja compta amb els posts elèctrics en tots els campus, i el següent pas, segons la vicerectora, és que els cotxes elèctrics s’empren per al correu intern, la qual cosa pot desplaçar l’actual sistema de furgonetes.

Contractació de serveis

Des de fa un any Clara Martínez és l’òrgan de contractació de la Universitat de València. Vinculat a la política de l’actual equip de govern de racionalitzar la despesa, “hem intentat buscar els mecanismes per a reduir la despesa de tot el que puguem. Hi ha despeses que no podem reduir, i hi ha aspectes que impliquen una inversió. Tot el que s’està traient a concurs està tenint baixades importants”, ha dit la dirigent universitària. No obstant, la seua àrea ha sigut una de les que ha patit en major mesura les retallades, amb una reducció del pressupost de l’àrea d’Infrastructures cada any d’entre un cinquanta i un setanta per cent.

Un altre aspecte on es nota la davallada ha sigut en la factura telefònica. La recent adjudicació del servei de telefonia fixa i mòbil de la Universitat per als pròxims tres anys s’ha realitzat per 701.943 euros, 1,7 milions d’euros menor que el preu de licitació, és a dir una reducció d’un 71%. En aquest cas, s’ha emprat un novedós sistema consistent en una subhasta electrònica, un procediment diferent al tradicional i que ha permés augmentar la competència entre les empreses interessades en l’oferta.

Compra centralitzada de paper

La Universitat s’ha adherit al sistema de contractació centralitzada per al subministrament de paper a través de la Central de Compres de la Generalitat Valenciana, el qual, a més de complir els criteris mediambientals exigibles, redueix considerablement els costos i aconsegueix una economia d’escala. “A Madrid ja hi ha un ens que et permet anar a comprar a escala, sense passar per concurs, perquè ja ha passat prèviament pel concurs. La Generalitat ha començat a fer aquesta centralització, en xicotetes coses, la compra de paper, i nosaltres ens hi vam adherir”, ha dit la vicerectora de Sostenibilitat. Com a següent pas, el que s’està intentant centralitzar, també amb la Generalitat, és el material d’oficina. “La proposta seria en un termini raonable centralitzar tot allò que siga possible”, ha manifestat Clara Martínez.

Aquesta situació permetrà a la Universitat estalviar en el subministrament de paper durant un període de deu mesos, el 28% respecte als preus d’eixida. Aquest paper disposarà, d’altra banda, de les principals ecoetiquetes que acrediten el compliment de les exigències mediambientals requerides en les prescripcions tècniques, com ara fibra reciclada 100%, fibra verge amb almenys un 50% procedent de boscos de gestió sostenible, totalment lliure de clor i idoneïtat tècnica per a fotocopiadores i impressores.

Millor il·luminació

Les intervencions en il·luminació, promogudes pel Servei Tècnic i de Manteniment (STM) de la Universitat, es basen en el canvi de llums més eficients i el muntatge de sensors de presència i llum natural. A més, l’avanç de la tecnologia permet, mantenint sempre els nivells d’il·luminació dins la normativa, canviar tubs fluorescents convencionals o làmpades incandescents per tubs fluorescents tipus TL-5 i il·luminació led.

Els sensors permeten apagar la llum en aquelles zones que durant un temps no tenen ocupació o on la llum natural és suficient. En general, aquestes inversions tenen un retorn al voltant dels quatre anys.

 

Així, s’han instal·lat sensors de presència i llum natural als passadissos, aparcament i lavabos de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), on també s’han col·locat interruptors temporitzats; la Facultat de Medicina i Odontologia; i la Facultat de Farmàcia, on també s’ha realitzat el canvi de fluorescents TL-5. Altres intervencions en procés són la instal·lació d’aquests sensors i el canvi de llums TL-5 i led als passadissos, el depòsit de llibres i les sales de lectura de la Biblioteca d’Humanitats. També seran canviades els llums per leds al depòsit de llibres de la Biblioteca de Socials.

Instal·lacions tèrmiques

Com que normalment els períodes d’amortització de les instal·lacions tèrmiques són més llargs, les actuacions són més selectives. Per ara s’instal·laran sondes de qualitat d’aire que regulen l’entrada d’aire exterior, així la sol·licitació del climatitzador per a tractar aire que està fora dels rangs de temperatura i humitat normatius és inferior.

Finalment, està en projecte muntar un sistema de plaques solars per a produir aigua calenta sanitària. El lloc escollit són els vestidors dels jardiners del Botànic. L’ús continuat de les dutxes garanteix un temps d’amortització raonable.

 

infouniversitat © 2022 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València