logodreta

Beques Erasmus Pràctiques per a estudiants

REDACCIÓ. Les Beques Erasmus Pràctiques, dirigides a estudiants de la Universitat de València que vulguen realitzar les seues pràctiques curriculars en alguna empresa o institució europea, ja es poden sol·licitar. Convocades pel , la principal diferència amb les Leonardo, per exemple, és que aquestes són per a titulats i aquelles per a estudiants. El termini per a demanar les ajudes és fins maig de l’any que ve.

Alfredo Rosado, delegat del rector per a Intercanvi i Mobilitat, en declaracions al programa Ocupa’t de Ràdio Universitat, ha explicat que són unes pràctiques formatives a realitzar en qualsevol centre de la Unió Europea, ja siga una empresa, un ajuntament, departament públic o una altra universitat (per a col·laborar a laboratoris, centres d’investigació…, no per a estudiar). “La Unió Europea volia llançar i promoure aquest programa, i estem potenciant-lo cada any més”, ha destacat Rosado.

Es tracta d’una tipologia de pràctiques dotada amb una quantitat fixa de 400 euros durant sis mesos, consignada en part per la Unió Europea i en l’altra per la Universitat. A més, és una beca acumulable a altres ajudes que l’estudiant o estudianta puga aconseguir.

Els requisits per a sol·licitar les Beques Erasmus Pràctiques són, segons Alfredo Rosado, que l’estudiant o l’estudianta realitze les pràctiques curriculars de la seua titulació. El procediment s’inicia amb la concessió de l’ajuda des del centre, on hi ha un llistat de possibles destinacions. Una vegada triada, l’alumne o alumna ha d’anar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

Una altra possibilitat, a banda que el centre oferte les ajudes, és que els estudiants es busquen per si mateixos el centre on fer les pràctiques. A continuació, s’ha d’anar al coordinador de pràctiques del centre, que és qui l’admetrà o no, i en base a això li permetrà reconéixer o no la pràctica com a curricular del seu grau. Aquesta modalitat és molt habitual en altres països europeus.

infouniversitat © 2022 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València