logodreta

Els joves interpreten la realitat a través de la història contemporània

REDACCIÓ. Vint taules taller, amb 270 persones inscrites interessades en la història contemporània, un quaranta per cent de les quals estudiants de doctorat i màster de la Universitat de València, un cinquanta per cent procedents de la resta de l’Estat espanyol i un deu per cent d’Amèrica i d’Europa. Són les dades de la IV Trobada de Joves Investigadors de l’Associació d’Història Contemporània d’Espanya, la qual s’ha celebrat a la Facultat de Geografia i Història entre el 10 i el 13 de setembre.

Els congressistes han participat amb comunicacions breus de 3.000 a 3.500 paraules, i han pogut conéixer un ampli ventall de temes defesos per tots els participants, de manera que es va obrir un espai de debat i diàleg entre els investigadors. Alguns dels temes plantejats giraven al voltant de matèries com ara els mètodes dels historiadors del segle XXI, cultura i identitat en les elits de l’Espanya contemporània, nacionalisme i model d’Estat, institucions públiques, repúbliques i republicanisme, o la relació entre Espanya i el Marroc, entre altres, a través de comunicacions i taules redones.

També hi ha hagut espai per a activitats complementàries com ara rutes històriques per la ciutat de València: València, capital de la II República, La València modernista, La història de la ciència a València, o una visita al barri del Cabanyal, entre altres. Els actes s’han realitzat a la Facultat de Geografia i Història, i un dia es van traslladar a l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, situat al Palau de Cerveró.

“Les jornades han estat un èxit organitzatiu. Les taules taller han comptat amb una mitjana de quaranta assistents i s’han pogut discutir les propostes presentades de manera àgil i fluida. Molts investigadors han discutit sobre les seues comunicacions i s’han emportat a casa recursos i noves preguntes a incloure en la investigació”, ha destacat Juan Carlos Colomer, portaveu de l’organització de les jornades. Sobre la importància de la història contemporània, l’investigador ha destacat: “Afecta esdeveniments recents i ajuda a interpretar els successos polítics que tenen a veure amb la nostra realitat, per la qual cosa té un paper social evident que ha estat desenvolupat en investigacions i en la didàctica específica dins i fora del món acadèmic”.

Moltes de les comunicacions presentades han seguit la línia de les investigacions que es duen a terme al Departament d’Història Contemporània de la Universitat, com apunta Juan Carlos Colomer. Aquest departament “compta amb nombroses línies de recerca que afecten la contemporaneïtat. Moltes tenen a veure amb l’estudi dels esdeveniments recents, altres afecten l’estudi del pensament polític i ideològic contemporani o l’ús públic i didàctic de la disciplina. En el cas del departament, els estudis sobre la construcció de la identitat o de la història política i de gènere han estat les principals línies de debat i discussió”.

La ciutat de València va ser proposada pels joves investigadors en actiu que han desenvolupat la seua activitat docent i investigadora al Departament d’Història Contemporània de la Universitat i la candidatura va ser presentada i elegida en assemblea d’investigadors després de l’última edició de la trobada, celebrada a Vitòria l’any 2009.

Pots accedir a la web de la trobada i al programa de comunicacions fent clic ací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València