logodreta

Els cuidadors de persones amb síndrome d’Asperger també necessiten ajuda

Luis Moya Albiol.

REDACCIÓ. El suport institucional, a través del tractament psicològic, assessorament legal o serveis d’alleujament per a pares, millora de manera notable la salut de pares i mares cuidadors de persones amb síndrome d’Asperger (SA). És una de les conclusions que s’extrauen de la tesi doctoral de Nicolás Ruiz Robledillo, del Departament de Psicobiologia de la Universitat de València.

Un dels estudis inclosos en la tesi ha demostrat que el suport rebut per part de les institucions millora tant la salut dels pares com la funcionalitat i l’autonomia dels fills afectats. Així, els pares que han rebut suport de caràcter institucional presenten un menor nombre de símptomes i una secreció matutina de cortisol –una hormona implicada en processos d’estrés crònic– normal en comparació amb els pares sense suport. Aquests darrers mostren un major nombre de símptomes i una secreció matutina de cortisol alterada. Una altra de les conclusions de la tesi doctoral de Ruiz Robledillo, dirigida pel professor titular de Psicobiologia de la Universitat de València Luis Moya Albiol, és que els fills dels cuidadors amb suport presenten un major grau d’autonomia, la qual cosa també repercuteix favorablement en la salut dels seus cuidadors.

Nicolás Ruiz Robledillo.

Des del Departament de Psicobiologia de la Universitat de València s’ha volgut analitzar l’estat de salut de mares i pares cuidadors de persones amb síndrome d’Asperger, un tipus d’autisme lleu o moderat, i avaluar si l’accés a diferents recursos té algun impacte sobre aquest. Els resultats donen crèdit a la necessitat de generar o almenys mantindre els recursos de suport des de les institucions públiques, amb l’objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida del col·lectiu de cuidadors de persones amb aquesta síndrome.

Les diverses afeccions que presenten en la seua salut els cuidadors estudiats es refereixen a símptomes immunològics, cardiovasculars, respiratoris, gastrointestinals, neurosensorials, musculoesquelètics i genitourinaris. En tots ells s’ha detectat un empitjorament de la salut respecte a aquestes afeccions, com també a través de l’alteració en la producció matutina de cortisol, ja que aquells cuidadors amb una major sensació de sobrecàrrega i que no són capaços d’expressar i regular les seues emocions adequadament mostren una salut més deteriorada.

A més, en el cas de la salut dels cuidadors ha estat determinant la manera d’afrontar les situacions estressants, per la qual cosa les intervencions psicoterapèutiques són especialment rellevants.

“La necessitat de mantindre el suport institucional es dóna també perquè s’està produint un augment significatiu del nombre de persones que reben un diagnòstic d’autisme, cosa que genera un increment del col·lectiu de cuidadors la salut dels quals pot veure’s greument afectada si no es disposa dels mitjans necessaris per al seu correcte tractament. La falta de recursos i la situació econòmica actual poden comportar un risc en aquest sentit, per la qual cosa la creació de xarxes de suport tant per a cuidadors com per a les persones amb un diagnòstic d’autisme ha de ser un objectiu prioritari”, en opinió de Luis Moya Albiol i Nicolás Ruiz Robledillo.

Per a la realització d’aquest treball s’ha comptat amb la participació de més de cinquanta pares i mares de persones amb SA, i se’ls ha comparat amb un grup de persones de similars característiques els fills de les quals no pateixen cap afecció. Els cuidadors participants formaven part de dues associacions de pares i mares de persones amb autisme de la Comunitat Valenciana: l’Associació Valenciana de Pares de Persones amb Autisme (Apnav) i l’Associació Asperger d’Alacant (Aspali). La viabilitat de l’estudi ha estat possible gràcies al treball en equip de molts altres investigadors i col·laboradors.

Les conclusions obtingudes s’arrepleguen en dos articles acceptats en revistes de prestigi internacional i en vies de publicació:

–Ruiz-Robledillo, N. i Moya-Albiol, L. (en premsa): Self-reported Health and Cortisol Awakening Response in Parents of People with Asperger Syndrome: the role of trait anger and anxiety, coping and burden. Psychology and Health.

–Ruiz-Robledillo, N., González-Bono, I. i Moya-Albiol, L. (en premsa): Lack of institutional support entails disruption in cortisol awakening response in caregiver of people with high-functioning autism. Journal of Health Psychology.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València