logodreta

Més veu per a l’estudiantat

Daniel González, delegat del rector per als Estudiants.

REDACCIÓ. D’ací a unes setmanes, les Assembles de Representants d’Estudiants (AdR) de les facultats de la Universitat tindran el seu propi espai en la xarxa per a facilitar les funcions de representació, informació i participació de l’estudiantat. La pàgina del Servei d’Informació i Dinamització (SeDI) acollirà uns espais blog per tal de fer efectiva aquesta necessitat, fruit de l’impuls de la Delegació del Rector per als Estudiants de la Universitat de València.

Els nous blogs són part d’un projecte més ampli per a regular la participació de l’estudiantat en la institució acadèmica, i concretament en cada centre. Així, en el Consell de Govern del 26 de juny del 2012 es va aprovar “un reglament marc de règim intern, amb la intenció de consolidar els òrgans de representació estudiantils en el si dels centres, i, amb això, dotar de les eines necessàries perquè els i les representants de l’estudiantat puguen complir amb les seues obligacions i exercir els seus drets”. En aquell acord, en el punt 4g, es destacava en concret “disposar d’espais físics i de mitjans electrònics per a difondre informació d’interés per als estudiants”.

Daniel González, delegat del rector per als Estudiants, destaca els objectius dels espais blog: “Volem normalitzar més espais de comunicació i participació per a l’estudiantat i per això és important que les AdR de la Universitat tinguen on manifestar la seua veu i la informació que consideren necessària”. El contingut dels blogs està previst que consistisca en activitats, convocatòries, composició i aquella informació que cada AdR considere oportuna.

Fa un parell de setmanes ja va haver-hi una primera reunió entre representants de les AdR i tècnics del SeDI, amb l’objectiu de presentar una proposta de model de blog i arreplegar idees amb què millorar el funcionament previst. Amb aquests suggeriments, es van plantejar modificacions al projecte inicial i es preveu que els blogs amb imatge de web estiguen disponibles en unes setmanes. Constaran de l’extensió de la pàgina web de la Universitat de València més el nom de l’AdR i el de la facultat.

Daniel González també ha insistit que la normativa bàsica de les AdR per a regular el seu funcionament, i ara la creació d’aquests blogs, forma part de l’estratègia de la Delegació del Rector per als Estudiants per a donar oportunitats de participació. “No és obligatori, però forma part de les competències de la delegació amb l’objectiu de fomentar la participació i la representació de l’estudiantat”, ha afirmat Daniel González.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València