logodreta

Nou Pla d’Igualtat a la Universitat de València

Una imatge d’arxiu d’un Consell de Govern.

PAU SERRANO. El Consell de Govern ha aprovat un document amb 74 accions previstes a realitzar en cinc anys (2013-2017) amb l’objectiu de garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes a la Universitat de València.

En les properes setmanes, la Finestra d’Igualtat presentarà els diversos eixos i objectius que persegueix aquest nou Pla d’Igualtat de la Universitat de València. Un pla que comença incorporant un canvi important ens els eixos que el defineixen i que, a diferència del I Pla, atorga un lloc rellevant a la Participació i el Govern de la Universitat, amb una ferma i clara aposta per la governança a favor de la igualtat de dones i homes com a principi bàsic i identificador de totes les accions que s’hi descriuen.

 

El procés d’elaboració

La Unitat d’Igualtat va encarregar un estudi amb l’objectiu d’actualitzar i ampliar el diagnòstic que es va fer el 2008 sobre les desigualtats de gènere en a la Universitat a la professora Fàtima Vicenta Perelló, del Departament de Sociologia i Antropologia Social. Així mateix, les professores María Eugenia González Sanjuán i Rosario Fernández-Coronado González, també d’aquest departament, es van encarregar de la realització d’un informe d’avaluació sobre la consecució dels objectius, els resultats i l’impacte de les accions dutes a terme.

Els resultats de l’estudi diagnòstic  i de l’informe d’avaluació, disponibles en el web de la Unitat d’Igualtat, van ser presentats per les autores davant la Comissió de Polítiques d’Igualtat (CPIUV), presidida pel vicerector de Cultura i Igualtat i per la directora de la Unitat d’Igualtat i conformada per representats dels díhuit centres, seccions sindicals amb representació en la Mesa Negociadora, representants de Serveis Centrals i Generals i de la Delegació del Rector per a l’Estudiantat.

Amb les conclusions d’ambdós informes, des de la CPIUV es va constituir el mes de maig un grup de treball que s’encarregaria d’elaborar un primer esborrany per tal de definir els objectius i les mesures a implantar en els propers cinc anys.

El grup de treball ha estat presidit pel vicerector de Cultura i Igualtat i s’hi aplegaren tant la directora com l’equip tècnic de la Unitat d’Igualtat, així com representats dels campus i una assessora externa, experta en Polítiques d’Igualtat. Aquest grup de treball es va reunir diverses vegades durant el mes de maig fins que va obtindre un primer esborrany disponible en el web de la Unitat d’Igualtat des del passat 4 de juny, al qual se li ha donat una àmplia difusió.

La directora de la Unitat d’Igualtat es va reunir el 10 de juny amb integrants de les seccions sindicals amb representació en la Mesa Negociadora, el 13 de juny amb la direcció de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona, i, finalment, el 28 de juny i el 3 de juliol, el vicerector de Cultura i Igualtat i la directora de la Unitat d’Igualtat es reuniren amb les deganes i els degans dels tres campus. Ha estat, doncs, un document participatiu que arreplega entre totes i tots la realitat en la qual es mou la institució acadèmica en relació amb l’objectiu de consecució de la igualtat real entre dones i homes.

El 9 de setembre el vicerector de Cultura i Igualtat va presentar el document davant el Consell de Direcció i el 25 de setembre la Comissió de Polítiques d’Igualtat aprovava el document en sessió presidida pel rector, Esteban Morcillo. Finalment, el 22 d’octubre es va aprovar per unanimitat en la Mesa Negociadora i aquest 29 d’octubre en el Consell de Govern.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València