logodreta

Renovació del Claustre: hui toca votar

 

REDACCIÓ. Un total de 54.697 membres de la Universitat de València (estudiants, professors i personal d’administració i serveis) poden exercir hui dijous (21 de novembre) el seu dret al vot, per tal de renovar completament el Claustre de la institució. Aquest òrgan, de la màxima representació de la Universitat, està integrat per 300 persones.

A partir de les deu del matí i fins les huit de la vesprada, les urnes estaran obertes en els diversos centres habilitats a tal efecte. L’escrutini començarà immediatament després de tancar-se les urnes, però la Junta Electoral no farà una proclamació provisional dels resultats fins a migdia de divendres 22.

L’estudiantat elegeix 75 dels 300 membres del Claustre. La taula completa de candidatures presentades en cada centre, amb indicació de la proporcionalitat per sexe, es pot consultar en l’adreça http://links.uv.es/he8dkFt.

La resta de claustrals es distribueixen de la manera següent: cent cinquanta-tres membres del PDI amb el grau de doctor i amb vinculació permanent; trenta-huit membres del PDI no doctor o sense vinculació permanent; trenta membres elegits pel personal d’administració i serveis; i quatre membres elegits pel personal investigador en formació.

Tenen dret a vot 48.643 estudiants (42.367 de grau i 6.276 de postgrau); 3.450 PDI (2.093 doctors amb vinculació permanent i 1.367 no doctors o sense vinculació permanent); 400 membres del personal investigador en formació; 380 professors associats d’institucions sanitàries concertades; i 1.824 integrants del Personal d’Administració i Serveis (PAS).

El Claustre es renova anualment per a elegir els 75 representants de l’estudiantat. Però cada quatre anys (i ara toca) es renoven els representants de tota la resta d’estaments de la comunitat universitària.

Les competències del Claustre són molt variades. Des de defendre la personalitat i els principis de la Universitat de València establits en els Estatuts, fins a elaborar aquests i les seues modificacions. El màxim òrgan de representació de la institució també s’encarrega d’aprovar i modificar els reglaments universitaris; d’establir els criteris generals que el Consell de Govern ha de tindre presents per a emetre informe sobre la creació, modificació i supressió de facultats, escoles i instituts universitaris d’investigació; i de debatre i aprovar els objectius generals de la política universitària que el rector o la rectora ha de presentar el segon trimestre de cada any natural.

Més informació: http://links.uv.es/Kcb0hRp

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València