logodreta

Igualtat a La Nau Gran

PAU SERRANO MAGADALENO. D’acord amb el II Pla d’Igualtat de la Universitat de Valencia i, en concret, de l’objectiu “Promoure els recursos necessaris per a la creació d’una cultura d’igualtat a la Universitat” (3.2.) i de l’acció “Incorporar la perspectiva de gènere en les accions del Servei d’Extensió Universitària” (3.2.6.), la igualtat entre dones i homes ha estat un dels temes de debat de les IV Jornades de Participació i Trobada Intergeneracional.

En el marc del programa La Nau Gran, que gestiona el Servei d’Extensió Universitària, s’ha celebrat la quarta edició d’unes jornades sota el títol Experiència, participació i debat que, amb dinàmiques participatives que estimulaven el debat, ha treballat sobre el concepte d’igualtat de gènere.

Les estudiantes i estudiants de La Nau Gran són persones majors de 55 anys que comparteixen l’estímul per continuar aprenent, i ho fan en l’àmbit de la Universitat de València, dins de les mateixes aules on es troba l’estudiantat de titulacions reglades. Tot i que no reben una titulació oficial, els diversos itineraris seguits coincideixen amb els mòduls d’un pla d’estudis.

En aquesta ocasió, però, s’ha fugit d’una clàssica classe magistral per a parlar de la igualtat de les dones i els homes a partir de dinàmiques de grup. Amb això s’ha aconseguit generar un debat i una participació i també compartir de manera agradable i divertida unes hores de treball.

Definir conceptes clau com ara el sexe, el gènere, els rols i els estereotips, endinsar-se en les trampes de l’ideal de l’amor romàntic i les connexions amb la violència de gènere i fer mirades avant i enrere en les històries personals han permés no només que la participació i el debat estigueren presents, sinó que l’experiència en si mateixa d’aquestes jornades tinguera un lloc preferent.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València