logodreta

Diagnòstic i visibilització. Avancem amb el Pla d’Igualtat

 

PAU SERRANO MAGDALENO. Donar a conéixer els continguts del Pla d’Igualtat i fer-ne el seguiment, establir un sistema d’indicadors per a mesurar el grau de desigualtat de gènere a la Universitat i fer visible la presència i l’aportació de les dones en la institució universitària són les grans línies que defineixen el segon eix del Pla d’Igualtat.

L’avaluació del I Pla d’Igualtat indicava que aquest eix havia aconseguit un major nombre d’accions executades i pràcticament no havia generat cap resistència. La creació d’un Observatori d’Igualtat ara fa tres anys ha generat estudis i microinformes específics que mostren xicotetes radiografies del compliment del principi d’igualtat a la Universitat, però això cal consolidar-ho i actualitzar-ne les dades. Les diferències existents i l’evolució en el percentatge de dones en carreres masculinitzades i dels homes en carreres feminitzades és un altre indicador al qual el II Pla d’Igualtat li prestarà atenció amb campanyes i accions específiques.

La Unitat d’Igualtat ha posat en marxa diverses eines per a visibilitzar les aportacions de les dones de la Universitat. Entrevistes i perfils a dones significatives de la institució es presenten cada quinze dies en la Finestra d’Igualtat, aquest espai de l’INFOUNIVERSITAT. Abans, però, eren les pàgines del Nou Dise on es reflectien aquestes biografies. Les xarxes socials són l’altaveu que junt amb el canal youtube propi i la pàgina web donen compliment a un dels objectius d’aquest II Pla d’Igualtat.

María Ángeles Durán, Maria del Mar Bonet, Julia Sevilla, Seyla Benhabib, Anna Lluch són entre altres algunes de les dones a qui la Universitat ve reconeixent el seu treball. I és que la promoció d’acadèmiques, investigadores, estudiantes i treballadores PAS és de nou un objectiu a complir de la mateixa manera que la memòria històrica de les dones de la Universitat de València.

La creació d’un premi biennal en reconeixement al departament, centre o servei de la Universitat que millor defenga el principi d’igualtat és una de les mesures novedoses d’aquest segon eix. Presteu atenció!

infouniversitat © 2022 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València