logodreta

Treballar a colp de calendari

camareros

LORENA HERNÁNDEZ. Es diu que es tracta d’un tipus d’ocupació lligada a determinades èpoques de l’any, ja que està relacionada amb alguna indústria o regió on la demanda de faena és molt més elevada en unes temporades que en altres. Es tracta del treball estacional, un tipus d’activitat que normalment està lligada a moments de l’any en els quals hi ha vacances, encara que no sempre és així. Per exemple, es pot parlar d’ocupacions com ara els animadors turístics, els monitors de campament, d’activitats a l’aire lliure, esports…

També una tasca molt lligada a l’estacionalitat és la dels treballs agrícoles i a granges. Un exemple és la recollida de maduixes a Dinamarca, que comença en el mes de maig i es perllonga durant l’estiu, una ocupació que permet pagar-se l’estada al país, fer turisme, conéixer una altra gent i descobrir la cultura del lloc, a més de practicar idiomes. Una bona combinació que segueixen cada any molts treballadors i treballadores per a passar l’estiu. Tanmateix, amb la crisi econòmica està canviant el perfil de professionals que opten per aquest tipus d’ofertes de treball.

Així ho ha comentat Rosario García, professora del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València: “El problema és que quan hi ha pocs llocs de treball poden ser ocupats per persones amb major qualificació, amb la qual cosa els professionals amb menys formació es queden fora del mercat”. En aquest sentit, la docent ha assenyalat que aquest tipus de treballadors són els que solen tindre més problemes per accedir a una ocupació i que es passen més temps en la cua de l’atur. La fórmula en aquest cas és dedicar esforç i recursos a la formació.

Alguns trets característics del treball estacional és que solen ser tasques que no requereixen un alt nivell de qualificació, encara que en ocasions és necessari tindre coneixements previs d’algun esport o un altre tipus de formació relacionada. Solen ser desenvolupats per un sector de la població més jove, d’entre setze i dènou anys, i tenen un elevat component de temporalitat. Les llengües, això sí, solen ser un requisit prou exigit, com ha comentat Rosario García: “Cada vegada són més importants els idiomes, perquè permeten tindre un millor tracte cap als clients, sobretot amb estrangers, que a Espanya és un factor important”.

L’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral de la Universitat, l’OPAL, gestiona cada any diverses ofertes relacionades amb aquest sector. Són llocs orientats a estudiants o recentment titulats amb coneixements d’idiomes per a treballar en estiu i que en moltes ocasions suposen una primera experiència laboral, com ha explicat la tècnica d’ocupació Silvia Collado. Es pot trobar més informació sobre aquest assumpte del treball estacional escoltant el  programa Ocupa’t de Ràdio Universitat. Feu un clic ací.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València