logodreta

Fer pràctiques a empreses, un graó fonamental per a orientar la carrera professional

laboratorio

LORENA HERNÁNDEZ. Davant la falta d’experiència professional, una recepta bàsica: pràctiques, pràctiques i pràctiques. Més enllà del tòpic, el ben cert és que passar estades a empreses durant els estudis resulta un requisit fonamental a l’hora de trobar treball una vegada s’acaben els estudis. Tanmateix, en ocasions no es pensa en la importància i en el pes que té aquest aprenentatge, i alguns alumnes s’esperen fins acabar la titulació per a endinsar-se en el món laboral, amb la qual cosa sorgeix la pregunta típica: I ara què?

“S’ha de fer una reflexió per a veure cap a on anar, tindre un objectiu professional clar, conéixer les eixides laborals dels propis estudis, així com els requisits, què és el que es demana, i veure què és el que falta, conéixer-se a un mateix, veure què és el que ens agrada, i actuar”. Són declaracions de María José Torres, coordinadora de l’àrea d’orientació de l’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral de la Universitat, l’OPAL. Segons aquesta experta, molts estudiants es deixen per a l’últim moment aquest procés fonamental i quan acaben la carrera se senten perduts.

María José Torres assenyala la importància de saber molt bé el que es vol aconseguir des d’un principi, ja que així totes les accions es poden encaminar cap a la consecució d’aquest objectiu, per exemple seleccionant les pràctiques més adients, fer algun tipus de treball relacionat, i d’aquesta manera obtindre una primera experiència professional, després tan demanada per les empreses. A més, com ha comentat la coordinadora de l’àrea d’orientació de l’OPAL, les estades a empreses es poden incloure en el currículum.

Altres factors que s’han de considerar a l’hora de tindre el primer contacte laboral són, per una banda, allò que es coneix com a capital relacional, és a dir, les relacions socials, ja que, segons María José Torres, molts llocs de treball es cobreixen a partir dels contactes que es tenen; i d’una altra banda, les anomenades competències transversals, que formen part de l’actitud de la persona respecte al treball, les quals solen ser molt valorades per les companyies.

Algunes d’aquestes qualitats són les habilitats socials, saber treballar en grup, aguantar la pressió, ser flexible i adaptable, proactiu i saber comunicar. També resulta fonamental conéixer les eixides professionals de la titulació pròpia. És per això que l’OPAL està actualitzant tota una llista que en breu estarà penjada en la seua web. El programa Ocupa’t de Ràdio Universitat  ha tractat aquesta qüestió en profunditat. Es pot escoltar fent clic ací.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València