logodreta

Més estabilitat, un relleu generacional i augmentar la inversió en I+D, claus per a la investigació i la ciència

ciencia-02

REDACCIÓ. Més estabilitat laboral, un relleu generacional a la universitat, un accés més just als llocs de treball, augmentar la inversió en I+D, inclús privada, o l’avaluació de la ciència. Són algunes de les conclusions de la jornada Carrera investigadora i polítiques científiques a la Comunitat Valenciana, una trobada organitzada per l’Associació de Joves Investigadors a València (http://www.jovesinvestigadors.org/). L’encontre ha reunit, aquest dilluns, experts nacionals en matèria d’investigació per tal d’analitzar la difícil situació de la I+D valenciana i formular-hi possibles solucions.

La primera de les dues sessions de la jornada, orientada a debatre els problemes relacionats amb la carrera investigadora, estava integrada per l’investigador Fran Terán, el professor Ismael Mingarro i la presidenta de l’associació, Irene de Higes. Els ponents van reconéixer l’absència i la necessitat d’una carrera investigadora digna, ja que els joves investigadors no tenen una adequada estabilitat laboral, i això impedeix el seu desenvolupament personal, professional i les seues possibilitats d’investigació autònoma. Els experts també van reconéixer la necessitat d’un relleu generacional a la universitat, fonamental per a deixar espai a joves preparats i motivats; com també la necessitat d’un accés més just als llocs de treball.

La sessió de la vesprada estava orientada al debat sobre les polítiques científiques. Els ponents van ser Nicolás Robinson-García i Elena Giménez-Toledo, tots dos experts en temes d’avaluació, i Begoña Ochoa, professora a la Universitat del País Basc i durant quatre anys responsable de política científica del Govern basc. Segons es va explicar en la jornada, una de les raons de l’èxit de les polítiques científiques al País Basc ha sigut la gran inversió en I+D, fins i tot privada, i un fort component tecnològic del teixit de centres d’investigació en aquesta autonomia. També es va reconéixer la importància de l’avaluació de la ciència, una pràctica prou comuna en el Govern basc i una de les raons del seu èxit.

La inversió en ciència a la Comunitat Valenciana està per davall de la mitjana espanyola. Per exemple, a Madrid, el País Basc i Catalunya s’inverteix en investigació més de l’1% del PIB. En opinió del col·lectiu organitzador, l’Associació de Joves Investigadors: “Sense una voluntat de finançar la investigació per part del Govern autonòmic no hi ha cap pla ni estratègia que valga. La I+D genera riquesa a mitjà termini. La inversió de hui té un retorn en el futur, encara que potser més enllà dels quatre anys de legislatura. Com en les qüestions educatives, és necessari un consens entre els partits polítics per a garantir un adequat finançament de la I+D. La investigació és riquesa i futur”.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València