logodreta

Un informe destaca que els estudiants Erasmus tenen millor capacitat d’inserció i mobilitat professionals

Erasmus-2

REDACCIÓ. Un estudi de la Unió Europea sobre l’impacte del programa Erasmus confirma que millora la capacitat d’inserció laboral i la mobilitat professional dels estudiants que s’hi acullen. Els joves que estudien o es formen a l’estranger no sols adquirixen coneixements en disciplines específiques, sinó que també reforcen capacitats transversals clau que són molt valorades pels empresaris.

El treball mostra que els titulats amb experiència internacional es desenvolupen molt millor en el mercat de treball. Tenen la meitat de probabilitats de patir desocupació de llarga durada en comparació amb altres estudiants i, cinc anys després de la seua graduació, la seua taxa de desocupació és un 23% inferior. L’estudi, elaborat per experts independents, és el major del seu tipus i va rebre observacions de quasi huitanta mil persones, entre les quals hi havia estudiants i empreses.

“Els resultats de l’estudi sobre l’impacte Erasmus són summament importants, atés el nivell de desocupació juvenil a la UE, que és inacceptablement elevat. El missatge és clar: si estudies o et formes a l’estranger, tens més probabilitats de millorar les teues perspectives d’ocupació. El nou programa Erasmus + oferirà subvencions de la UE a quatre milions de persones entre 2014 i 2020, la qual cosa els permetrà conéixer la vida en un altre país al mateix temps que estudien, es formen, ensenyen o treballen com a voluntaris”, ha declarat Androulla Vassiliou, comissària europea d’Educació, Cultura, Multilingüisme i Joventut.

El nou estudi mostra que el 92% dels empresaris, quan volen contractar algú, busquen alguns dels trets de la personalitat que promou el programa, com ara la tolerància, la confiança en un mateix, la capacitat de resoldre problemes, la curiositat, la consciència de les pròpies virtuts i defectes, i un caràcter decidit. En anàlisis realitzades abans i després de períodes d’intercanvi a l’estranger, els estudiants Erasmus presenten valors més alts en aquests trets de la personalitat fins i tot abans que comence l’intercanvi; quan tornen, la diferència en aquests valors augmenta un 42% de mitjana en comparació amb altres estudiants.

Els estudiants que es beneficien d’una beca Erasmus poden optar per estudiar o per realitzar un període de pràctiques a l’estranger. L’informe posa de manifest que més d’un terç dels becaris Erasmus rep l’oferta d’un lloc a l’empresa on realitzen el seu període de pràctiques. Aquests becaris són també més emprenedors que els que es queden en el seu país: un de cada deu ha constituït la seua pròpia empresa i més de tres de cada quatre tenen previst fer-ho o se’n plantegen la possibilitat. També tenen més expectatives de progressar més ràpidament en la seua carrera professional; segons el 64% dels empresaris, al personal amb experiència internacional se li dóna més responsabilitat professional.

Erasmus-3

Canvi de país de residència

L’Erasmus no sols millora les perspectives professionals, sinó que també ofereix als estudiants una major amplitud de mires i de relacions socials. El 40% ha canviat de país de residència o de treball almenys una vegada des de la seua graduació, quasi el doble respecte als qui no van exercir la mobilitat durant els seus estudis. Mentre que el 93% dels estudiants amb experiència internacional es veuen a si mateixos vivint en un altre país en el futur, el percentatge es redueix al 73% entre els qui es queden en el seu país quan estudien.

Durant els pròxims set anys (2014-2020), el nou programa Erasmus + donarà l’oportunitat de viure un temps a l’estranger a quatre milions de persones, entre les quals dos milions d’estudiants d’ensenyament superior i tres-centes mil persones empleades en l’àmbit de l’ensenyament superior. A més, el programa finançarà 135.000 intercanvis d’estudiants i de treballadors a països socis no europeus. Erasmus + serà encara més accessible gràcies a un major suport lingüístic, a normes més flexibles i a més ajudes per a persones amb necessitats especials, procedents d’entorns desfavorits o de zones allunyades.

 

Mobilitat internacional

En la seua estratègia de modernització de l’ensenyament superior, la Comissió Europea apuntava a la necessitat d’oferir més oportunitats als estudiants perquè adquiriren més competències estudiant o formant-se a l’estranger. L’objectiu europeu en matèria de mobilitat dels estudiants és aconseguir que, a la fi de la dècada, s’hagen beneficiat del programa com a mínim el 20% de l’estudiantat. Actualment, són al voltant del 10% els estudiants que estudien o es formen a l’estranger amb ajuda de recursos públics o privats. Dels quals prop del 5% obté una beca Erasmus. (Aquesta xifra es basa en les últimes dades disponibles d’Eurostat corresponents a 2011-2012, la qual cosa posa de manifest que el nombre de titulats als països participants en el programa Erasmus va ser de més de 5,35 milions i que el nombre d’estudiants Erasmus va ascendir a quasi 253.000).

L’estudi combina la investigació tant quantitativa com qualitativa. Les enquestes a través d’internet van abastar trenta-quatre països (els estats membres de la UE, l’antiga República Iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Turquia) i s’han analitzat les respostes de més de 75.000 estudiants i antics alumnes, entre les quals més de 55.000 dels qui van estudiar o es van formar a l’estranger. A més, cinc mil treballadors, mil centres d’ensenyament superior i sis-cents cinquanta empresaris (un 55% de pimes) van participar en les enquestes en línia.

  • Podeu consultar l’estudi complet fent clic ací.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València