logodreta

Javier de Lucas i Rafael Castelló debaten sobre el Reglament d’Usos Lingüístics

opinio

Rafael Castelló (esquerra) i Javier de Lucas (dreta).

REDACCIÓ. El Consell de Govern de la Universitat de València va aprovar el passat 30 de setembre el Reglament d’Usos Lingüístics. Segons el document, la institució prendrà mesures de suport i de reforç positiu per a garantir que en tots els àmbits de la vida universitària, i sobretot en la docència, la recerca i l’administració, els membres de la comunitat universitària estiguen capacitats per a usar almenys les dues llengües oficials i una tercera llengua de difusió internacional. Els professors de la Universitat de València Javier de Lucas i Rafael Castelló expressen opinions oposades sobre el reglament.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València