logodreta

Paula Marzal (directora de l’ETSE): “Les enginyeries continuen sent les titulacions amb millors perspectives d’inserció laboral”

Paula Marzal és la directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València des d’aquest dimarts.

Paula Marzal és la directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València des d’aquest dimarts. Foto: Miguel Lorenzo

REDACCIÓ. Paula Marzal (València, 1964) és la directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València des d’aquest dimarts. En les eleccions deganals ha obtingut dènou vots i Pedro Morillo tretze. Hi ha hagut dos vots en blanc. Marzal substitueix en el càrrec Vicente Cerverón. En aquesta entrevista analitza els principals reptes de l’Escola per als pròxims tres anys.

Paula Marzal va ser secretària del Departament d’Enginyeria Química entre 1997 i 2002, i ha sigut subdirectora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria entre els anys 2006 i 2015. Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de València, Màster en Ciència i Tecnologia dels Aliments per la Universitat Politècnica de València i doctora en Química per la Universitat de València, la seua tasca investigadora està centrada en l’anàlisi i desenvolupament de tecnologies sostenibles de prevenció i tractament de la contaminació, concretament en les àrees de l’eliminació de metalls pesats en aigua i del tractament biològic d’emissions industrials de compostos orgànics volàtils en aire. En aquest àmbit ha publicat nombrosos articles, ha presentat comunicacions en congressos i ha participat en projectes competitius i aplicats a la indústria. Té reconeguts tres sexennis d’investigació.

La seua activitat docent la desenvolupa en l’àmbit de l’Enginyeria Química i Mediambiental en les titulacions del Grau en Enginyeria Química i del Màster en Enginyeria Ambiental. Ha participat en diversos projectes d’innovació educativa. Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Què sent en haver sigut elegida nova directora de l’Escola Superior d’Enginyeria de la Universitat de València?

–Sent un profund agraïment als companys, companyes i estudiants de l’ETSE i una gran il·lusió per treballar amb tots ells en aquesta realitat en comú que és l’Escola. És una gran responsabilitat que espere afrontar amb dedicació i esperit de servei.

Paula Marzal va ser secretària del Departament d’Enginyeria Química entre 1997 i 2002, i ha sigut subdirectora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria entre els anys 2006 i 2015.

Paula Marzal va ser secretària del Departament d’Enginyeria Química entre 1997 i 2002, i ha sigut subdirectora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria entre els anys 2006 i 2015. Foto: Miguel Lorenzo

–Com valora el resultat?

–Valore molt positivament l’oportunitat que ens hem donat de reflexionar sobre la situació actual de l’ETSE, les oportunitats de futur i el model d’Escola que volem desenvolupar. Des de les dues candidatures s’han plantejat propostes molt interessants, moltes de les quals amb un alt grau de coincidència, altres molt innovadores, i totes buscant l’excel·lència i la projecció de l’ETSE. Potser la diferència més important es trobava en l’estructura organitzativa i de gestió defesa per cadascun dels candidats, i la Junta ha recolzat per a aquest període una estabilitat en la distribució de responsabilitats en l’equip de direcció.

“Treballem i hem de continuar esforçant-nos per ser el centre de preferència per als estudiants que s’incorporen a l’estudi de les enginyeries del nostre àmbit”

“La crisi ha afectat i està afectant tots els sectors, però són els sectors més tecnològics els que millor estan duent aquesta situació”

“És necessari garantir la presència de serveis com ara el de cafeteria o papereria/reprografia en les mateixes instal·lacions de l’Escola

 

–Qui formarà l’equip de direcció? Quan el coneixerem?

–L’equip el compondran tres subdirectors i un secretari. En els pròxims dies concretarem els companys que m’acompanyaran en l’equip, però segur que integrarem en ell professorat dels tres departaments de l’ETSE: Informàtica, Enginyeria Electrònica i Enginyeria Química. L’ETSE compta en aquest moment amb sis titulacions de grau dirigides per tres comissions acadèmiques de títol i set màsters oficials amb les seues estructures de direcció. Els subdirectors de l’Escola assumiran la presidència de les CATs de grau, a més de funcions en les àrees d’Estudis de Postgrau, Internacional, Comunicació, Difusió i Cooperació amb l’Ensenyament Secundari, Atenció i Orientació al l’Estudiantat i Processos de Garantia Interna de Qualitat. Comptarem a més amb un coordinador de Pràctiques Externes i els coordinadors de titulació i de curs de cadascun dels graus.

–Vosté ve de ser vicedirectora de l’Escola durant un període de nou anys (2006-2015). Quines idees té per al seu manament? Quines són les prioritats que cal tractar a l’ETSE? I de les prioritats, quina la més important?

–L’ETSE és un centre jove. En els seus onze anys de funcionament hem hagut d’afrontar molts reptes, entre els quals la nostra integració com a centre de la Universitat de València, el canvi de plans d’estudi en un context nou i la construcció i posada en funcionament de l’edifici que ens alberga. El nostre repte és continuar creixent en l’excel·lència de la docència, investigació, transferència de coneixement i servei públic, i afermar i millorar la nostra posició en l’entorn social més pròxim, i a nivell nacional i internacional. Per tot això, les línies de treball que pretenc desenvolupar se centren en els processos de Qualitat-Acreditació de les nostres titulacions, la Internacionalització i la Promoció Exterior, amb una èmfasi en els programes de cooperació amb l’ensenyament secundari i en la difusió de la investigació i la transferència que realitzem. Totes elles són importants, però, potser, per la seua immediatesa, haurem de dedicar en aquest moment un major esforç a l’acreditació.

La tasca investigadora de Paula Marzal està centrada en l’anàlisi i desenvolupament de tecnologies sostenibles de prevenció i tractament de la contaminació.

La tasca investigadora de Paula Marzal està centrada en l’anàlisi i desenvolupament de tecnologies sostenibles de prevenció i tractament de la contaminació. Foto: Miguel Lorenzo

–Les àrees que creu que millor funcionen, quines són?

–Les Comissions Acadèmiques realitzen una gran tasca en l’organització de la docència, en l’harmonització entre les diferents titulacions i en la revisió dels resultats acadèmics i de satisfacció de l’estudiantat i el professorat. Valore molt positivament la dedicació i atenció als estudiants del nostre professorat i del personal d’administració i serveis.

–Quines són les principals necessitats, a hores d’ara, del campus on es troba l’ETSE?

–L’ETSE es troba al Campus de Burjassot-Paterna, en un entorn un poc allunyat dels serveis urbans. Per això és necessari garantir la presència de serveis com ara el de cafeteria o papereria/reprografia en les mateixes instal·lacions de l’Escola. L’ETSE compta amb fons bibliogràfics molt rellevants però que es troben depositats a la Biblioteca Eduard Boscà, en l’altre extrem del campus. Necessitem el trasllat d’aquests fons a la biblioteca situada a l’Escola i la dotació de personal per atendre el préstec de manuals.

–Podria dir-me les prioritats de cadascun dels sis graus que s’imparteixen a l’Escola?

–Les nostres titulacions s’enquadren en les àrees de les tecnologies de la informació i les comunicacions i de les enginyeries industrials. Són disciplines altament tecnològiques i sotmeses a una constant innovació i desenvolupament. Per això una de les nostres prioritats és l’adaptació dels programes formatius i l’adequació dels recursos per a la docència pràctica en les noves tecnologies. Des d’una altra perspectiva, treballem i hem de continuar esforçant-nos per ser el centre de preferència per als estudiants que s’incorporen a l’estudi de les enginyeries del nostre àmbit.

–En números absoluts, com està l’ETSE dins dels rànquings?

–És difícil concretar en xifres absolutes la posició d’una escola, pot canviar d’un any a un altre, i a més els rànquings valoren aspectes diversos. Però sí que puc dir que la investigació i transferència que realitza el professorat adscrit a l’Escola, tant des del mateix centre com des de l’Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (IRTIC), té un alt reconeixement com reflecteix l’elevat nombre de projectes i convenis que desenvolupem. Sense entrar al detall, sí que m’agradaria destacar que des de l’Escola coordinem en aquest moment dos projectes europeus, dues accions Marie Sklodowska-Curie realitzades en associació amb empreses en les quals la Universitat de València és pionera.

La nova directora de l’ETSE desenvolupa la seua activitat docent en l’àmbit de l’Enginyeria Química i Mediambiental en les titulacions del Grau en Enginyeria Química i del Màster en Enginyeria Ambiental.

La nova directora de l’ETSE desenvolupa la seua activitat docent en l’àmbit de l’Enginyeria Química i Mediambiental en les titulacions del Grau en Enginyeria Química i del Màster en Enginyeria Ambiental. Foto: Miguel Lorenzo

–L’escola que vosté dirigeix, situada al costat del Parc Científic de la Universitat, té potencialitat de creixement com a espai científic i tecnològic? Com ha influït la crisi en aquest desenvolupament? I les retallades?

–El potencial de l’Escola és molt gran per la disponibilitat d’espais físics per a la investigació i per la iniciativa i capacitat dels seus investigadors. La proximitat al Parc Científic és, sens dubte, un al·licient per a veure plasmada la nostra investigació en aplicacions pràctiques a través, fonamentalment, de start-ups i spin-offs. La crisi ha afectat i està afectant tots els sectors, però són els sectors més tecnològics els que millor estan duent aquesta situació. Per descomptat, la demanda d’enginyers, i especialment d’enginyers TIC, continua sent elevada. Respecte a les retallades, hi ha hagut reduccions tant a nivell estatal com autonòmic en la disponibilitat de recursos per a projectes, beques i programes d’incorporació d’investigadors. A més, venim observant un enduriment i canvi de criteris en la revisió de l’execució dels projectes, que està dificultant en gran mesura el treball dels investigadors responsables.

“L’Escola compta amb fons bibliogràfics molt rellevants però que es troben depositats a la Biblioteca Eduard Boscà, en l’altre extrem del campus. Necessitem el trasllat d’aquests fons a la biblioteca situada a l’Escola i la dotació de personal per atendre el préstec de manuals”

“Una de les nostres prioritats és l’adaptació dels programes formatius i l’adequació dels recursos per a la docència pràctica en les noves tecnologies”

“La proximitat al Parc Científic és, sens dubte, un al·licient per a veure plasmada la nostra investigació en aplicacions pràctiques a través, fonamentalment, de start-ups i spin-offs”

 

–Hem parlat de necessitats sobretot centrades en l’estudiantat. I des del punt de vista del PDI i el PAS?

–La implantació dels graus i la incorporació dels màsters als centres ha suposat un augment de la càrrega de treball administrativa, especialment en determinats períodes (OCA, horaris, matrícula, reconeixements) i de l’atenció demanada pels estudiants. El personal d’administració general està realitzant un gran esforç que difícilment veu reconegut. Si pretenem millorar en els nostres serveis, i particularment de cara a una major internacionalització del nostre centre, necessitem motivació i formació per al nostre personal. En el cas de l’ETSE i d’altres centres amb un alt grau d’experimentalitat, el personal tècnic i de laboratori pot tindre uns riscos específics i també ha de veure reconeguda la seua tasca. Quant al PDI, potser l’aspecte que més està afectant la seua motivació és la impossibilitat de promocionar, tot i haver obtingut l’acreditació a una categoria superior. I, per descomptat, la situació del professorat no permanent és molt preocupant, no només per la inestabilitat sinó també per la limitació que troben en les seues atribucions.

–Quines són les principals investigacions que s’estan duent a terme a hores d’ara a l’ETSE?

–La veritat és que els grups d’investigació de l’ETSE són molt actius i tenen nombroses línies d’investigació amb molt bona producció científica i de transferència. El llistat és extens, però voldria en aquesta la meua primera entrevista deixar constància de la major part d’aquestes línies. Al Departament d’Informàtica, els companys i companyes treballen en temes de Big data & Cloud computing, Bioinformàtica, Computació d’Altes Prestacions, Maquinari Reconfigurable, Xarxes sense Fils, Transmissió Multimèdia en Xarxes d’Última Generació, Sensors Visuals Intel·ligents, Simulació de Sistemes Físics i Socials, Simulació i Modelatge de Sistemes Biològics, Sistemes Encastats i Visió per Computador. Al Departament d’Enginyeria Electrònica la investigació se centra en el Disseny de Sistemes Digitals i Comunicacions, Processament Digital de Senyals, Anàlisi Intel·ligent de Dades, Electrònica Industrial i Instrumentació, Microelectrònica i Microsensors i Tecnologia per a Detectors de Radiació. Al Departament d’Enginyeria Química els principals temes d’investigació són la Termodinàmica de Mescles d’Electròlits, Propietats Termodinàmiques i de Transport, Catàlisi Heterogènia, Tecnologia d’Aliments, Enginyeria Ambiental, Tractament d’Emissions Industrials Gasoses i Líquides i Tractament d’Aigües Residuals.

–Quines eixides professionals té l’estudiantat de l’Escola? Com convenceria un estudiant de batxillerat perquè triara qualsevol dels graus d’aquesta escola?

–Les enginyeries continuen sent les titulacions amb millors perspectives d’inserció laboral. Les àrees de treball dels nostres titulats són molt àmplies, tant en el sector de les TIC com en sectors productius industrials. Si parlem d’Informàtica o Telecomunicacions, Enginyeria Telemàtica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, les oportunitats s’estenen no només al sector TIC sinó a qualsevol tipus d’empresa, especialment en els departaments d’informàtica. La producció audiovisual i multimèdia, videojocs o el prototipat virtual/màrqueting són àrees en les quals treballen els nostres enginyers multimèdia. I en la branca industrial, les eixides professionals de l’Enginyeria Electrònica Industrial i de l’Enginyeria Química comprenen tots els sectors productius industrials: químic, automòbil, alimentació, metall-mecànic, ceràmica, biotecnològic i mediambiental, entre altres. L’oferta de titulacions per als estudiants de secundària és molt atractiva; parlem de titulacions molt pràctiques i amb molt bones oportunitats professionals. A l’ETSE comptem amb professors/investigadors de molt alt nivell i amb una gran dedicació a la formació de l’estudiantat. L’entorn, l’edifici, les aules i la dotació dels nostres laboratoris són excel·lents.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València