logodreta

Guillermo Palao, en la presentació de la Guia de Bones Pràctiques de Cooperació Universitària al Desenvolupament de la CRUE

Roda de premsa de la CRUE per a presentar la Guia de Bones Pràctiques de Cooperació Universitària al Desenvolupament. D’esquerra a dreta: Guillermo Palao i Daniel Hernández Ruipérez, president de la Comissió Sectorial de Internacionalització i Cooperació de CRUE Universitats Espanyoles i rector de la Universitat de Salamanca.

Roda de premsa de la CRUE per a presentar la Guia de Bones Pràctiques de Cooperació Universitària al Desenvolupament. D’esquerra a dreta: Guillermo Palao i Daniel Hernández Ruipérez, president de la Comissió Sectorial de Internacionalització i Cooperació de CRUE Universitats Espanyoles i rector de la Universitat de Salamanca.

REDACCIÓ. La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) va presentar dimecres dia 9 a Madrid la Guia de Bones Pràctiques de Cooperació Universitària al Desenvolupament. En l’acte va participar Guillermo Palao, vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València i president del Grup de Treball de Cooperació Universitària al Desenvolupament de la CRUE.

Palao va assenyalar en la presentació que la cooperació universitària al desenvolupament “no sols s’ha mantingut durant els anys de la crisi, sinó que el 2014 va créixer un 4% respecte al 2013, amb una ajuda al desenvolupament el 2014 de 10.023.942 euros”, amb dades de les universitats públiques, segons l’Enquesta de Seguiment Anual de l’Ajuda al Desenvolupament del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.

Guillermo Palao, Daniel Hernández Ruipérez i Marta Pedrajas, vocal Asesora en Polítiques de Desenvolupament del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.

Guillermo Palao, Daniel Hernández Ruipérez i Marta Pedrajas, vocal assessora en Polítiques de Desenvolupament del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.

La guia (http://buenaspracticas.ocud.es/) arreplega una selecció de les millors pràctiques en cooperació per al desenvolupament i sensibilització de les universitats espanyoles els últims anys. En total, s’hi exposen quaranta-una pràctiques, de les cinquanta-sis inicialment presentades, de trenta-una universitats o xarxes d’universitats que perfilen com és la cooperació universitària al desenvolupament a Espanya mitjançant les seues polítiques, convocatòries, postgraus, projectes d’enfortiment institucional, accions d’educació per al desenvolupament o de visibilització i sensibilització sobre les diverses realitats dels països en vies de desenvolupament.

En l’acte van participar també el president de la Comissió Sectorial d’Internacionalització i Cooperació de CRUE Universitats Espanyoles i rector de la Universitat de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, qui va presentar la guia, i la vocal assessora en Polítiques de Desenvolupament del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, Marta Pedrajas.

Dels quaranta-un casos arreplegats en la guia, huit tenen lloc o estan orientats a algun país d’Amèrica Llatina; tres a països d’Àfrica; deu a altres països en vies de desenvolupament sense especificar; i la resta al públic universitari espanyol.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València