logodreta

Centre de Càlcul: seixanta anys d’innovació tecnològica al servei de la comunitat universitària

FACHADA_SIUV_2

LORENA HERNÁNDEZ. La Universitat de València va ser una de les primeres en crear un centre de càlcul per a donar suport a la recerca, dotant-lo de recursos molt avançats per a l’època, i una de les capdavanteres a Espanya en crear un servei d’informàtica. Va ser fa seixanta anys i des d’aleshores aquest servei ha viscut incomptables canvis. “Aquesta data es correspon pràcticament amb els orígens de la informàtica, per la qual cosa la institució acadèmica va apostar des del principi per les noves tecnologies”, assenyala Salvador Roca, director del Servei d’Informàtica de la Universitat.

En un primer moment el servei es va anomenar Centre de Càlcul i estava situat en l’antiga Facultat de Ciències, en l’actual edifici de Rectorat. “Es va crear per a satisfer les necessitats de càlcul intensiu de determinats grups de recerca dins de la Universitat”, comenta Jaime Simón, analista de sistemes. En el seu moment va resultar una decisió quasi revolucionària, tenint en compte el gran canvi que representava la introducció d’aquestes noves màquines o cervells electrònics. De fet, el 1964 es va adquirir un dels primers ordinadors de la comunitat universitària espanyola.

Sala de Màquines de Burjassot.

Sala de màquines de Burjassot.

Tot i que en un principi el Servei d’Informàtica va centrar-se sobretot en el suport a tasques relacionades amb el càlcul intensiu i la recerca, des de finals dels anys setanta va començar a desenvolupar aplicacions informàtiques de gestió acadèmica i administrativa. Des d’aleshores la informàtica ha viscut un salt quàntic, com comenta el cap d’operació del servei, Juan Pérez: “Cal pensar que hem passat del transistor als circuits integrats, de capacitats en quilobits a petabytes, del codi màquina a complexos sistemes operatius i llenguatges de programació, de grans ordinadors aïllats a xicotets dispositius mòbils connectats a internet”.

En aquest sentit, la gran revolució tecnològica viscuda els últims anys ha estat tot un repte d’adaptació i renovació per al servei, tant dels recursos materials, infrastructures de comunicació i equipament, com de la formació i el reciclatge del personal. A més de la constant evolució de les aplicacions informàtiques destinades a la comunitat universitària, s’han desenvolupat serveis per afavorir la comunicació a través d’espais col·laboratius, videoconferències i entorns multimèdia, com ara plataformes d’aprenentatge per a entorns no presencials que afavoreixen la relació professorat-alumnat.

Salvador Roca comenta que una de les característiques d’aquest servei al llarg de la història ha sigut la millora contínua, i reivindica el paper del mateix pel seu caràcter transversal: “Està directament relacionat amb totes i cadascuna de les activitats que es realitzen a la Universitat. Cal pensar per tant que el bon desenvolupament i qualitat dels serveis prestats influeix de manera determinant en una institució que vol aconseguir un nivell d’excel·lència general”.

Superoridinador Tirant.

Superordinador Tirant.

Entre els reptes pendents, donar major visibilitat a determinades activitats del servei, que en ocasions passen desapercebudes. També, en paraules de Salvador Roca, la necessitat d’adequació i modernització dels espais dedicats a l’edifici del servei, d’algunes de les infrastructures i l’estabilització de la plantilla del personal. “És realment difícil continuar sent pioners en un entorn tecnològic on els canvis es produeixen a gran velocitat. En algunes àrees com ara la supercomputació estem per davant de moltes universitats. A més, a pesar de la situació econòmica, continuem invertint per a mantindre els nivells del servei”, comenta.

TAULAREDONA_IBM1620_50ANYS

Entre les majors fites d’aquest servei, el fet de ser des del 1991 el node central de la Xarxa Acadèmica Espanyola (RedIRIS) per a la Comunitat Valenciana i des de fa quasi huit anys un dels nodes de la Xarxa Espanyola de Supercomputació. També, la creació d’una Col·lecció Museogràfica de les TIC, reconeguda recentment per la Generalitat Valenciana. Una mostra que permet conéixer l’evolució de la informàtica des d’una perspectiva històrica, accessible per a tot tipus de públic, segons explica Jaime Simón, responsable de la col·lecció: “Es permet al visitant realitzar un viatge en el temps i contemplar l’evolució de la tecnologia al llarg de més de seixanta anys”.

Un gran esforç d’adaptació a un entorn que marxa a la velocitat de la llum en seixanta anys de transformacions que han capgirat la manera d’entendre el món. En aquest camí, moltes persones que amb el seu treball han fet possible aquest aniversari redó, com explica el director del servei, Salvador Roca: “És un bon moment per a recordar totes les companyes i companys que treballen i han treballat al Servei d’Informàtica, per a expressar-los el reconeixement professional i el nostre agraïment, ja que sense ells no haguera estat possible complir aquests seixanta anys”. I per molts més.

infouniversitat © 2024 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València