logodreta

L’accés a través de la xarxa i el servei de préstec, el més valorat del Servei de Biblioteques i Documentació

Imatge d'arxiu d'un grup d'estudi en una biblioteca de la Universitat. Foto: Miguel Lorenzo.

Imatge d’arxiu d’un grup d’estudi en una biblioteca de la Universitat. Foto: Miguel Lorenzo

JORGE CHENOVART. El Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València ha rebut la millor qualificació per l’alumnat i el PDI de la institució acadèmica des que es va realitzar la primera enquesta de satisfacció el 2012. Els resultats de les enquestes fetes en col·laboració amb la Unitat de Qualitat indiquen una puntuació mitjana de 4,10 sobre 5, una dada que demostra un grau elevat de satisfacció. “Cada any millora l’índex de satisfacció, per a nosaltres és útil, ja que ens serveix per a millorar les nostres mancances, però també les nostres fortaleses”, explica la directora del Servei de Biblioteques, Victoria García. Una nota mitjana que sorgeix de la participació de més de tres mil enquestats amb l’obtenció d’un 4,04 de mitjana per part del professorat i un 4,25 per part de l’estudiantat.

En l’enquesta s’ha preguntat sobre les instal·lacions, els horaris i els serveis que donen les biblioteques com ara el préstec, el treball del personal i l’accés a través de la xarxa. En aquest punt és on millor ha sigut valorat el servei, amb un 4,14 sobre 5. La possibilitat d’utilitzar les eines que ofereix la pàgina web confirma una evolució cap a un model de biblioteca a casa. S’ha fomentat que l’estudiantat puga treballar des de qualsevol lloc i no haver de desplaçar-se per a consultar fonts d’informació. “Confirmem les nostres sensacions i continuem impulsant aquest model de consulta amb les bústies de devolució i les màquines d’autopréstec”, apunta García. Un foment dels nous usos que es reforça amb l’aposta per la renovació d’exemplars a través d’internet.

Victoria García.

Victoria García.

Un dels apartats que pitjor s’han valorat ha sigut l’espai destinat al treball en grup. El model Bolonya ha implicat un major nombre d’hores de treball en grup, la qual cosa comporta una major conscienciació per part de la Universitat. Amb tot, des del Servei de Biblioteques es continua evolucionant en aquest punt. “Ens continuen demanant més espai per a treballar en grup, ja que el consideren insuficient, però en clara millora en relació amb anys anteriors. El 2012 un huitanta per cent dels enquestats es queixava d’això, mentre que enguany ha sigut un quaranta per cent”, explica la directora del servei. Aquesta dada indica una millora de les instal·lacions i també nous propòsits, com ara la intenció de canviar el mobiliari per ajudar al treball en grup, especialment a la Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà, on es té previst habilitar una sala per a aquest tipus d’estudi.

Un altre dels aspectes que ha tingut molt en compte la comunitat universitària ha sigut la millora en la cerca de recursos bibliogràfics, gràcies als nous buscadors i a la disponibilitat de models d’examen, com ara el MIR per als estudiants de Medicina. Les xifres apunten al fet que els recursos més valorats són els llibres impresos, mentre que els llibres electrònics continuen sent els grans desconeguts. Davant d’aquest fet, Victoria García afirma que “cal avançar i ja estem fent-ho amb mesures com ara indicar llibres electrònics disponibles en les prestatgeries d’un tema determinat, per a poder ampliar els coneixements de manera digital. Cal intentar que entropessen amb ells”.

Les tres mil respostes obtingudes reflecteixen una lleugera millora pel que fa a anys anteriors en termes de participació. Però el nombre de participants representa aproximadament el deu per cent de tota la comunitat. Victoria García apunta que seria millor i més refrescant avaluar cada dos anys els serveis de les biblioteques, però la metodologia de valoració EFQM d’excel·lència, recomanada per l’Aneca, obliga a realitzar enquestes anuals.

El rector entrega l'Ipad a Laura Martínez.

El rector entrega l’iPad a Laura Martínez.

Un iPad mini, el premi per participar-hi
Per a fomentar una major participació es va sortejar un iPad mini entre els enquestats. L’estudianta de Medicina Laura Martínez Gauffin va ser la guanyadora. Ella utilitza les biblioteques per a la cerca de manuals i material bibliogràfic, encara que afirma que també estudia molt a casa. “Crec que el Servei de Biblioteques ha millorat en els últims anys gràcies a la possibilitat de consultar en línia llibres electrònics, que m’han facilitat molt la vida per a estudiar. Però molts dels meus companys em diuen que necessiten més espai d’estudis i una ampliació d’horaris per als caps de setmana”, afirma.

Els resultats obtinguts i les crítiques, tant positives com negatives (en el formulari hi havia un espai destinat a qüestions puntuals) serviran per a millorar el Servei de Biblioteques, ja que cada any arriba nou estudiantat introduït de ple en un món construït a còpia de paper i de noves tecnologies.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València