logodreta

Consciència feminista, ara també en les accions municipals

María Eugenia González i Rosario Fernández-Coronado.

María Eugenia González i Rosario Fernández-Coronado.

REMEI CASTELLÓ. Fotos: Miguel Lorenzo. Dissenyar recorreguts i freqüència de pas d’autobusos i carrils bici que coincidisquen amb els hàbits de les dones, voreres que faciliten el pas amb els carrets de menudes i menuts o que permeten el trànsit de les persones amb diversitat funcional, establir pressupostos amb perspectiva de gènere… Són algunes de les accions que s’haurien de tindre clares a l’hora d’establir les polítiques públiques, i entre aquestes les municipals. Per això cal que les persones que tenen les possibilitats de decidir la gestió de govern estiguen el suficientment formades i abanderen ja d’eixida aquestes premisses. En aquest sentit, l’educació és un pilar bàsic per a la presa de consciència de les diferents necessitats que facilitaran unes polítiques inclusives, i si es tracta d’educació, la Universitat de València compta amb un bon expedient. Així, professores de la institució han començat a formar el personal tècnic i polític de l’ajuntament de la ciutat en perspectiva de gènere.

Tal com expliquen les coordinadores dels cursos, les professores de Sociologia María Eugenia González i Rosario Fernández-Coronado, “en els acords del pacte de la Nau es va establir el compromís d’actuar i formar en aquesta línia, i tal com es va acordar s’ha posat en marxa”. A les professores se’ls ha encomanat revisar el que l’ajuntament havia realitzat ja en matèria d’igualtat amb els diversos plans que s’han desenvolupat fins el 2016 i elaborar unes accions determinades. “El més important era dirigir la formació, en primer lloc, a les persones que tenen poder de decisió i responsabilitats polítiques i de gestió. Persones que podran influir el més directament possible en les decisions i en el disseny de les polítiques’, expliquen les professores.

María Eugenia González explica que “la Llei d’Igualtat del 2007 contempla l’obligatorietat de les administracions públiques d’incorporar la transversalitat en les diverses actuacions i la Llei d’Igualtat Autonòmica –2003– ja assenyalava que s’ha de facilitar la formació adequada a responsables polítics i al personal tècnic”. Les professores de la Universitat han dissenyat un programa dirigit a aquest perfil d’alumnes, que inclou aspectes bàsics com ara informes d’impacte de gènere. “Vam veure que el pla d’ocupació mancava d’informes d’impacte de gènere i el mateix passava en els pressupostos. Els dos elements són importants perquè s’estudien a l’hora de realitzar les accions, fan falta per exemple quan parlem de pressupostos participatius”.

D’aquesta manera, María Eugenia González i Rosario Fernández-Coronado han elaborat un programa que inclou un equip de huit persones format per professores de diverses disciplines i tècniques, expertes en igualtat, de la Universitat de València: Beatriz Belando, professora de Dret; Capitolina Díaz, Mònica Gil i Marcela Jabbaz, de Sociologia; Pilar Montáñez i Mercedes Quilis, de Filologia Hispànica; i Pau Serrano i Inés Soler, de la Unitat d’Igualtat, llicenciades en Periodisme i Sociologia, respectivament. Algunes de les participants, a més de ser expertes en les seues matèries, han cursat estudis del Màster en Gènere i Igualtat.

L’objectiu, tal com ja ha quedat palés, formar personal tècnic i polític de l’Ajuntament de València per a incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions municipals, especialment en els pressupostos. En els cursos s’aborden qüestions com ara la incorporació de la perspectiva de gènere en les subvencions i els contractes públics, de manera que es forma el personal tècnic en la capacitació per a redactar clàusules tenint en compte els aspectes d’igualtat, i també es forma en l’ús del llenguatge no sexista. El pla formatiu ha començat aquest gener i durarà fins a maig.

Maria Eugenia Gonzalez y Rosario Fernandez y Coronado.

María Eugenia González i Rosario Fernández-Coronado.

Hi haurà una part teòrica, però la intenció, segons les coordinadores, és que els tallers siguen eminentment pràctics. “L’enfocament de l’impacte de gènere es pot aplicar a qualsevol aspecte de la vida i pot millorar la vida de moltes persones. Les polítiques de mobilitat en són un exemple. La freqüència de pas dels autobusos a les hores d’entrada i eixida del treball, o a les hores d’entrada de xiquetes i xiquets a escola, o l’organització estratègica d’itineraris són aspectes que si es dissenyen amb perspectiva de gènere poden ajudar a tota la ciutadania”, explica Fernández-Coronado. “Però els tallers també poden aplicar-se en àmbits com ara l’educació, la salut, la vivenda, altres aspectes de l’urbanisme. Per això el projecte incorpora la transversalitat des del punt de vista més ampli de la inclusió de tots els col·lectius –d’edat, ètnia, orientació sexual, gènere, sexe, condició física. I volem incloure totes les àrees de l’ajuntament”, apunta la professora.

Pel que fa als cursos, es realitzaran un total de set edicions. En cadascuna d’aquestes es formarà trenta-cinc persones (cinc per regidoria) amb vint-i-tres hores per curs. Les classes s’imparteixen a l’edifici de Tabacalera. La formació, que es divideix per classes temàtiques, adopta una orientació eminentment pràctica amb la resolució de casos de treball real, precedida del contingut legal i teòric corresponent. “Volem dotar de coneixement, de ferramentes per a poder actuar i influir en polítiques que afavorisquen la igualtat. Sense adonar-nos-en, les polítiques sempre es dissenyen de manera que afavoreixen un col·lectiu, i eixa tendència s’ha de canviar”, expliquen. Les subvencions esportives on sempre s’afavoreix un esport que tradicionalment practiquen més els xiquets, o dissenyar voreres on no caben ni els carrets de la compra ni les cadires que utilitzen les persones amb diversitat funcional, en són alguns exemples. La professora Fernández-Coronado també apunta que cal incorporar per manament legal la perspectiva de gènere en la contractació i subvenció, “que es contracten empreses que complisquen la perspectiva de gènere”.

Durant les cinc sessions formatives de cada grup el professorat dotarà el personal de la casa consistorial de les ferramentes necessàries per a valorar l’efecte que previsiblement causarà el desenvolupament d’una norma, programa o projecte en la vida de les dones i dels homes, i en quina mesura s’estima que contribuirà a l’avanç cap a un municipi més igualitari.

Les coordinadores indiquen que per a treballar han elaborat una guia de bones pràctiques a les quals es pot recórrer. “En aquests moments es tracta d’un esborrany que ens facilita el treball, però l’objectiu és complementar-lo i acabar-lo amb el material, les experiències i els coneixements que ens aporten aquests cursos, i que es quede per a ús de les persones quan ho necessiten”, explica María Eugenia González.

La Regidoria d’Igualtat busca que els recursos municipals afecten equitativament homes i dones, com també altres col·lectius que fins ara no s’havien tingut en compte en el disseny de la ciutat. És per això que des de la regidoria que dirigeix Isabel Lozano es vol treballar per uns pressupostos i unes actuacions municipals des d’una perspectiva inclusiva. L’objectiu que s’ha marcat Lozano és que els pressupostos municipals del 2018 siguen els primers de la història que contemplen la perspectiva de gènere.

Actualment ja està en marxa el primer dels cursos i l’experiència, segons les professores de la Universitat, és molt gratificant. “Arrancar costa perquè hem començat en tornar de vacances i tant les persones que estan en primera línia política com aquelles que fan assessoria o tenen responsabilitats tècniques estaven desbordades de treball, però a partir d’ara esperem que les coses siguen més relaxades”, apunten.

 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València