logodreta

La privacitat en el món digital assentarà càtedra

Ricard Martínez.

Ricard Martínez.

ANNA BOLUDA. Fotos: Miguel Lorenzo. La tecnologia ha canviat les nostres vides i, en el procés, ha envaït la nostra privacitat. Les nostres dades corren per webs i aplicacions, i això ens afecta com a persones i també des d’un punt de vista professional. Cal un coneixement detallat de les implicacions que se’n deriven, la protecció necessària i els avantatges de la ciberseguretat. De tot això s’encarrega a partir d’ara la nova Càtedra Microsoft sobre Privacitat i Transformació Digital, posada en marxa per Microsoft i la Universitat de València. “Aquesta càtedra se centra en els punts de trobada entre el dret i la tecnologia i, en particular, els que afecten la privacitat, que és un element fonamental en aquest àmbit. El món d’internet funciona sobretot mitjançant el tractament de dades de caràcter personal”, explica Ricard Martínez, director de la càtedra.

Aquesta no s’adreça només a estudiants i experts en dret i tecnologia, sinó a tota la comunitat universitària. “Hem d’entendre que aquesta societat del coneixement que tracta tanta informació personal és rellevant per a l’estudiantat de diverses àrees. Els de l’àrea de socials (economia, ciències polítiques, sociologia…), per exemple, han d’estar molt atents a l’evolució de la tecnologia i del tractament de les dades personals, perquè això forma part dels seus coneixements i probablement formarà part del seu futur professional. El mateix passa en les àrees de recerca, sobretot de l’àmbit de la salut”, diu Martínez.
 
Quatre àrees de treball i noves eixides professionals
“El nostre pla de treball contempla quatre grans àrees: investigació i salut; el desenvolupament de les condicions d’aplicació del reglament de protecció de dades de la Unió Europea (que entrarà en vigor en maig del 2018); ciberseguretat; i allò que als Estats Units es coneix com a Law Full Access, que ve a ser l’accés per part de jutges i forces i cossos de seguretat de l’Estat a la nostra informació en xarxes socials i eines de comunicació com ara whatsapp o correu electrònic”, explica el Ricard Martínez.

La Càtedra Microsoft té previst organitzar diversos seminaris, jornades o congressos per a tractar aquestes quatre grans àrees, amb la participació de professionals i investigadors especialitzats. Les diverses activitats seran de lliure accés per a totes les persones interessades. “A més, ens estem reunint ja amb diversos equips deganals per tal d’oferir seminaris específicament adreçats als estudiants de cada facultat. Per una banda, per a integrar els coneixements de privacitat i transformació digital en les diverses titulacions, tot atenent a les seues particularitats. És a dir, si parlem de privacitat en medicina, ens centrarem en les obligacions de privacitat d’un futur professional d’aquest camp. I d’altra banda, també volem fer veure que hi ha noves oportunitats professionals. Per exemple, ara naix un nou ofici en dret, el de delegat de protecció de dades, que serà una figura obligatòria a partir del 2018 en les administracions públiques, i és un perfil professional viable per a l’estudiantat actual”.
 
Cuidar la identitat digital
Més enllà de la possible aplicació professional que es puga fer dels coneixements en aquests àmbits, tindre una bona identitat digital és fonamental per a tota la comunitat universitària. “La repercussió de la privacitat i les tecnologies afecta el futur professional de tot l’estudiantat”, assenyala Ricard Martínez. “El primer que farà una empresa en la qual vulguen treballar és mirar les seues xarxes socials, el seu perfil digital. És un tema que hauria de preocupar qualsevol estudiant tant pel que fa a un punt de vista personal, de la cura amb què construeix la seua identitat digital, com per les implicacions que pot tindre en el seu desenvolupament professional”.
En aquest sentit, la càtedra també vol oferir, més endavant, accions de formació i sensibilització sobre el concepte d’identitat digital, això és, “sobre com hauríem de fomentar que l’estudiantat cuide el seu perfil digital”.
 
Primera Càtedra Microsoft a Europa
Aquesta és la primera Càtedra Microsoft a Europa. “Microsoft, com passa en tota càtedra institucional, aporta finançament i compromís. I, a més, des d’una perspectiva de prestigi corporatiu, com que és una de les empreses líders de la transformació digital al món, aporta un context empresarial idoni en aquest àmbit”, indica el director. La càtedra, que s’acaba de posar en funcionament, té garantit un període inicial fins a l’any 2020.

Ricard Martínez, professor de Dret Constitucional a la Universitat de València, ha dedicat la seua carrera professional a la privacitat, tant mitjançant la recerca com en diverses entitats públiques i privades. Entre altres, ha sigut Data Protection Officer a la Universitat de València, cap del Servei de Transparència de la Diputació de València, president de l’Associació Professional Espanyola de la Privacitat i responsable de l’Àrea d’Estudis de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. A més, ha publicat diversos articles sobre privacitat i protecció de dades.

infouniversitat © 2022 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València