logodreta

Una dècada liderant la psicologia del treball a Europa

Professorat coordinador d'Erasmus Mundus.

Professorat coordinador d’Erasmus Mundus.

 

MARIA IRANZO. Fotos: Miguel Lorenzo. “Fa prou més d’una dècada la Comissió Europea va fer una reflexió. Atreia menys talent que el que estaven aconseguint els Estats Units amb l’estudiantat de màsters i doctorats. I això li llevava un avantatge competitiu. És a dir, estàvem perdent l’oportunitat de formar professionals a Europa que podien ser futurs líders del món empresarial, polític i civil en altres parts del món. En canvi, si aconseguim que vinguen a formar-se a Europa, tindrem majors possibilitats de col·laborar posteriorment amb ells i establir relacions socials. És en aquest moment quan es planteja dissenyar una sèrie de màsters d’alta qualitat els quals són batejats com a Erasmus Mundus”, explica el professor José María Peiró, responsable de l’únic màster d’aquestes característiques coordinat des de la Universitat de València.

Per tercera vegada consecutiva, la Comissió Europea ha donat el seu positiu a l’European Master on Work, Organizational and Personal Psychology (WOP), que aquests dies celebra la desena Winter School al campus internacional de Gandia. No són poques les condicions mínimes que ha de complir per a ser distingit amb el segell Erasmus Mundus: ha de ser un màster integrat en almenys tres universitats europees; els estudiants han de realitzar una estada de sis mesos en almenys dues de les tres universitats; i han d’obtindre un doble diploma o un diploma conjunt. “Són requisits durs si tenim en compte la dificultat que suposa harmonitzar universitats de diversos països europeus per a donar el mateix títol”, apunta Peiró.

L’equip de València que lidera i coordina aquest màster ha aconseguit unir-se a institucions acadèmiques de quatre països per a impartir-lo. Són la Universitat de París-Descartes, la Alma Mater Studiorum-Università de Bolonya, la Universitat de Coïmbra i la Universitat de Barcelona. A aquestes han de sumar-se la Universitat de Guelpf (Canadà), la Universitat de Baltimore, la Universitat de Brasília, la Universitat de Puerto Rico, el Florida Institute of Technology i el Illinois Institut of Technology, que actuen com a col·laboradors d’aquesta docència intensiva que dura dos anys, encara que no figuren en el títol comunitari.

Estudiants del projecte Erasmus Mundus.

Estudiants del projecte Erasmus Mundus.

Gestors greens dels recursos humans
El propòsit de totes elles és formar responsables capaços de gestionar els recursos humans en una economia i organitzacions greens. “El nostre argument és bàsic. Mentre s’ha progressat en tots els països en el camp de l’educació, la falta d’una gestió professionalitzada dels recursos humans fa que tot aquest capital preparat es perda en entrar al món laboral”, apunta Peiró.

Per a concedir beques als candidats a cursar el WOP compten amb tres milions d’euros per als pròxims quatre anys. “Enguany hem rebut dues-centes cinquanta aplicacions de tot el món per a les beques, de les quals entreguem una vintena per any”. Els cinquanta estudiants que cada edició aconsegueixen entrar a aquest màster tenen arrels en tots els continents i es reparteixen entre les cinc universitats europees. Aquesta setmana els trobem junts celebrant el Winter School, “una unitat d’aprenentatge intensiu on assisteixen professors de tot el món i amb els quals, a través de tallers multiculturals, analitzen les pràctiques de recursos humans en diversos continents i dissenyen intervencions per a millorar el treball a les empreses atenent aquesta diversitat cultural”, explica el professor coordinador de les pròximes edicions del màster, Vicente Martínez.

Diversitat cultural i docència internacional
“Un dels majors atractius d’aquest màster”, segons revela l’alumna Kamila Karinova, d’Uzbekistan, “és la diversitat de les catorze nacionalitats que l’integrem a la seu de València. Sorprén veure les diferents vies de treball de cada país i la col·laboració entre tots nosaltres a l’hora d’aplicar la teoria a la pràctica. M’agrada aquesta perspectiva internacional i el mètode educatiu, més basat en la qualitat que en la quantitat”.

Amb ella, trobem la indonèsia Egtheasilva Artella, a la qual tots diuen Tessa: “Estic molt satisfeta perquè hem fet un gran grup, tot i ser ètnicament diferents”. El que més li agrada són “les visites constants de professors visitants d’altres universitats i, entre aquestes, la que ens va fer un professor de la NASA el passat semestre. És gent sorprenent”.

David Montesa.

David Montesa.

De la presència valenciana enguany és responsable David Montesa, qui ha aconseguit cursar aquest màster pel seu alt nivell d’anglés, l’excel·lent expedient acadèmic i l’experiència de camp, especialitzat en recursos humans. “Malgrat la diferència cultural, tots som psicòlegs i aquest és el motiu que ens fa tan fàcil congeniar”, destaca.
Els tres cursen ja el segon any del WOP i en uns dies iniciaran el seu pràcticum. Kamila ha sigut seleccionada entre una multitud de candidats per a treballar a Ginebra en l’Organització Internacional del Treball; Tessa marxarà a Irlanda per a formar-se en una empresa especialitzada en psicometria, és a dir, en el desenvolupament de mesuraments psicològics; i entre els pocs que romandran a València, trobem David, qui vol centrar-se en la seua tesi doctoral.

Kamila Karinova, estudianta d'Uzbekistan.

Kamila Karinova, estudianta d’Uzbekistan.

Egtheasilva Artella, estudianta d'Indonesia.

Egtheasilva Artella, estudianta d’Indonèsia.

Inserció laboral de qualitat
“La internacionalitat dels nostres alumnes, que vénen de la Xina, Indonèsia, Sri Lanka i Iran, així com de l’altra banda de l’Atlàntic, és el que explica que busquen pràctiques fora d’Espanya. Són ells els qui es posen en contacte amb empreses i institucions de tot el món i la meua tasca és de guia i assessorament. D’aquesta manera, s’entrenen a conéixer el mercat de treball a través del mercat de pràctiques, la qual cosa els suposa un aprenentatge en el control de les emocions. Tenim alumnes que han aconseguit entrar en l’Organització Internacional d’Aviació Civil, en la Unesco o en la seu central d’Ikea. Alguns fins i tot han continuat treballant allí”, explica Salvador Carbonell, professor coordinador de pràctiques del WOP, qui apunta a una taxa d’inserció laboral del 93% de l’alumnat, “precisament en llocs de qualitat”.

“I si això passa”, afegeix José María Peiró, “és per la forta aposta que hem fet en innovació educativa i en l’adquisició de competències professionals dels psicòlegs marcades pel model europeu EuroPsy. L’element fonamental d’educació és el treball en equip partint de tasques o assigments; ells són els qui imparteixen les classes i han de resoldre plantejaments amb la nostra supervisió a través de tutories planificades. Ells són la part activa de la docència”.

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València