logodreta

Contacte

Edita:

Universitat de València.

Disseny i edició digital:
Tomàs Gorria

Fotografia:
Miguel Lorenzo

Assessorament lingüístic:
Agustí Peiró

ISSN 1139-5893:

Gabinet de Premsa
Cap: Francesc Bayarri
Blasco Ibáñez, 13. Planta 4 – 46010 València
Tel.: 96/3864113 – Fax: 96/3864114 –

E mail: premsa@uv.es 

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València