logodreta

"Alemanya" tag

Alemanya, de moda cinquanta anys després

REDACCIÓ. Alemanya va ser destinació de l’emigració de desenes, centenars de milers d’espanyols durant els anys seixanta del segle passat. Ara, cinquanta anys més tard, la història sembla repetir-se: prop de trenta mil…

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València