logodreta

"Capitolina Díaz Martínez" tag

La metàfora de la ‘leaking pipe’ o canonada que goteja explica des d’un punt de vista de gènere per què es perden dones científiques

El Campus de Burjassot acull l’exposició Científiques invisibles. PAU SERRANO/UNITAT D’IGUALTAT. L’accés a la Universitat representa diferències per sexe. El 40% d’accessos a la Universitat estan representats per homes, mentre que el 60%…

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València