logodreta

"Carreres populars" tag

Carreres populars: esport durant tot l’any

JORGE CHENOVART. Per què hi ha tantes carreres populars en Nadal, si fa tant de fred? Típica pregunta de corredor novençà o senzillament de persona no acostumada a practicar fúting pel carrer. És…

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València