logodreta

"Concha Martínez" tag

Carmen Castro defén un canvi de model econòmic basat en la igualtat de gènere

  MAGDA R. BROX. “Cal canviar el sistema, perquè l’objectiu principal no és el creixement sense més, una dinàmica que ha inspirat les polítiques públiques després de la segona guerra mundial, sinó configurar…

infouniversitat © 2022 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València