logodreta

"Enginyeria Multimèdia" tag

Plantar una falla ‘on-line’

REDACCIÓ. Un joc social en el qual un usuari registrat pot ser un president faller i construir la seua pròpia falla, fer una despertà, lluitar pels premis al ninot indultat en la seua…

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València