logodreta

"Francisco Marco-Serrano" tag

Les xarxes socials aplicades a l’educació i a la investigació

REDACCIÓ. Amb l’objectiu d’aplicar les xarxes socials als àmbits de l’educació i la investigació, el Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València ha organitzat la conferència Xarxes socials en acadèmia i investigació,…

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València