logodreta

"Fundació Universitat-Empresa" tag

Adeit, 25 anys de pràctiques, formació, ocupació i beques Leonardo

TERESA LOGROÑO (ADEIT). La Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València commemora aquest any el seu vint-i-cinc aniversari com un referent entre els empresaris, els professors universitaris i, per descomptat, entre l’estudiantat i…

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València