logodreta

"INÉS SOLER" tag

‘Amb les dones, guanyem. Presenta’t’ a les eleccions al Claustre

INÉS SOLER/PAU SERRANO. En compliment del Pla d’Igualtat, la Universitat de València ha de fomentar la participació de les dones en la vida universitària i promoure condicions favorables per aconseguir-ne una presència equilibrada…

infouniversitat © 2022 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València