logodreta

"Josepa Cucó" tag

Del moviment comunista al moviment civicopolític Revolta

BERTA RODRIGO MATEU. Conéixer d’on provenen, quin és el germen dels moviments cívics i culturals més importants que vertebren les nostres societats esdevé un exercici intel·lectual obligatori a l’hora d’entendre la seua idiosincràsia…

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València