logodreta

"María del Pilar López" tag

Estudiants que alçaran països en vies de desenvolupament

REDACCIÓ. Les Beques Luisa Cardona, del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, adjudicades recentment, tenen com a objectiu facilitar que estudiants i estudiantes de grau i postgrau procedents de països en vies de…

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València