logodreta

"Melchor Gutiérrez" tag

Melchor Gutiérrez: “Per part dels joves, hi ha una ànsia de fama i de triomf i poca filosofia de l’esforç en l’esport”

JORGE CHENOVART. La revista nord-americana Sports Ilustrated va realitzar el 1997 una enquesta en la qual preguntava a 198 esportistes olímpics què els pareixia si se’ls oferia una substància dopant tot assegurant-los que…

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València