logodreta

"Poble Sahrauí" tag

Anàlisi i debat sobre l’estat dels drets humans del poble sahrauí

REDACCIÓ. Experts, ciutadans, activistes i representants d’entitats que vetlen pels drets humans han participat en les Jornades sobre Drets Humans del Poble Sahrauí celebrades a la Universitat de València els dies 29 i…

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València