logodreta

"Raphaël Bruchet" tag

Què cal per a treballar en estiu a França i Alemanya?

REDACCIÓ. Els dos països que ofereixen més oportunitats en el voltant d’Espanya per a treballar durant l’estiu són França i Alemanya. Què cal per a posar-se mans a l’obra? Raphaël Bruchet, lector de…

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València