logodreta

"videojoc" tag

El videojoc, una indústria que mou milions

JORGE CHENOVART. El sector dels videojocs està vivint temps de màxima repercussió a causa de l’eixida del nou Grand Theef Auto V, el qual ha recaptat més de mil milions de dòlars i…

infouniversitat © 2021 All Rights Reserved

Infouniversitat, periòdic digital de la Universitat de València. Disseny i edició digital: T. Gorria. Fotografia: Miguel Lorenzo. Correcció lingüística: Agustí Peiró. Edita: Universitat de València